Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sternal metastasis from uterine leiomyosarcoma treated by near-total sternectomy and reconstruction with titanium sternal stabilization and fixation system

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.23, ss.157-159, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Leiomyoma of the esophagus: open versus thoracoscopic enucleation

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, ss.515-519, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Endobronchial nocardiosis in an 11-year-old child.

Pediatric pulmonology, cilt.48, ss.1144-7, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of sternal segment dislocation in a child with closed reduction.

Case reports in medicine, cilt.2012, ss.676873, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Leiomyoma of the extrapleural chest wall: an atypical location.

Archives of medical science : AMS, cilt.7, ss.356-60, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pancoast hydatid cyst leading to horner syndrome: thoracic hydatidosis.

Heart, lung & circulation, cilt.18, ss.363-4, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urinothorax: urine discharge from thorax.

The Annals of thoracic surgery, cilt.85, ss.2141, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical Significance of the Glasgow Prognostic Score for Survival after Colorectal Cancer Surgery

Journal Gastrointest Surgery, cilt.20, ss.1231-1238, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hyperbilirubinemia as a Predictive Factor in Acute Appendicitis

Europan J Trauma Emerg Surgery, cilt.42, ss.471-476, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akciğer kanseri tedavisinde pulmoner arter rezeksiyon ve rekonstrüksiyonları: Anatomik-teknik analiz ve sağkalım ilişkisi

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, no.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrapleural Procedures: Antibiotic, Fibrinolitic, Irritan Agents, Lavage and Other Methods.

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, no.1, ss.342-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benign Plevra Sıvıları

Göğüs Cerrahisi İstanbul Tıp Kitabevi, no.2, 2013 (Hakemsiz Dergi)

57PD NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED NON SMALL CELL LUNG CANCER

LUNG CANCER, no.4, ss.26-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malign Plevra Sıvıları

Göğüs Cerrahisi İstanbul Tıp Kitabevi, no.2, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Aspirin: from a historical perspective

Recent Pat Cardiovasc Drug Discov, no.3, ss.71-76, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Delayed presentation of posttraumatic diaphragmatic hernia

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, no.3, ss.435-439, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Foreign body aspiration: this time a chicken vertebra

Indian J Thorac Cardivasc Surg, no.3, ss.59-60, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A recruitment maneuver improves apneic oxygenation

Minerva Anestesiol, no.3, ss.598-603, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gecikmiş Total Pnömotoraksta Mekanik Ventilasyon Gerektiren Reekspansiyon Akciğer Ödemi: Olgu Sunumu

Journal of Inonu University Medical Faculty, no.5, ss.383-385, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isokinetic Muscle Strength after Thoracotomy: Standard vs. Muscle-Sparing Posterolateral Thoracotomy

Thorac Cardiovasc Surg, no.3, ss.295-298, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Extended Resection: Is It Feasible for Pulmonary Metastases

Ann Surg Oncol., no.3, ss.1912-1916, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Missed closed degloving injury of the sacro-gluteal region

Eur J Plast Surg, no.3, ss.41-44, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İleri pektus karinatumu ve dev mediyastinal nörofibromu olan nörofibromatozisde masif ve spontan rekürren kanama: olgu sunumu

", Journal of Inonu University Medical Faculty, no.5, ss.369-372, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

eComment: treatment of pulmonary artery aneurysm in Behcet's disease - few things can make big differences.

Interact Thorac Cardiovasc Surg., no.3, ss.392, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

eComment: Superior caval vein clamping

Interact Cardiovasc Thorac Surg, no.3, ss.344, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalp Pili Olan Bir Hastada Akciğer Lobektomisi Sırasında Anestezi Uygulaması

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, no.5, ss.76-80, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pediatric bronchial rupture: diagnosis and treatment.

Asian Cardiovasc Thorac Ann, no.3, ss.508-509, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Learning curve in videothoracoscopic thymectomy: how many operations and in which situations

Eur J Cardiothorac Surg ,, no.3, ss.155-158, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesinde pozitron emisyon tomografisinin yeri

Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg ,, no.3, ss.133-138, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isolated lung perfusion with Paclitaxel and docetaxel: comparison of the early effects on pulmonary physiology.

.", Thorac Cardiovasc Surg. ,, no.3, ss.177-179, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sleeve rezeksiyonları: 77 olgunun değerlendirilmesi

Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg, no.3, ss.397-402, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of early postoperative results of thymectomy: partial sternotomy vs. videothoracoscopy.

Thorac Cardiovasc Surg., no.3, ss.110-113, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toraks Travmalarına Yaklaşım

Turkiye Klinikleri Cerrahi, no.5, ss.196-204, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Causes of death within 1 year of resection for lung cancer. Early mortality after resection

Eur J Cardiothorac Surg., no.3, ss.515-519, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Chest wall invasion in lung cancer patients

Acta Chir Belg., no.3, ss.396-400, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Invasive staging of superior mediastinum in non-small cell lung cancer patients with specific indications.

Int Cardiovasc Thorac Surg, no.3, ss.472-476, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Yaşında Çocukta Karın ve Göğüs Duvarında ve Kola Uzanan Dev Lenfanjiyom

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 October 2017

Yedi Yaşında Çocukta Kotta Dev Anevrizmal Kemik Kisti

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 October 2017

Mediyastinal Fibrozis

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 October 2017

Familyal Polipozis Koli ve Göğüs ve Karın Duvarında Desmoid Tümör

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 October 2017

Nadir Bir Pancoast Tümörü: Dev Ossifiye Fibroma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 October 2017

Bilateral İnvaziv Müsınöz Adenokarsınom

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 May 2017

Lokalize Malign Mezoteliyoma

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 May 2017

Anterior Mediastinal Kitle: Tip AB Timoma Vakası

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 April 2017

Parsiyel Sternotomi ile Çıkartılan Bir Dev İntratorasik Guatr Olgusu

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi , Antalya, Türkiye, 24 - 27 November 2016, ss.100

Maling Olabilen Nadir Bir Tümör: Plevranın Soliter Fibröz Tümörü

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 November 2016, ss.99

Non-tuberculous pulmonary cavitary diseases of childhood

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Avusturya, 11 - 15 June 2016, cilt.71, ss.520-521

Eloesser Flap: Hayat Kurtarıcı Olabilir

Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi , Antalya, Türkiye, 1 - 05 April 2015, ss.266

Eksizyon Sonrası Şilotoraks Gelişen Vagustan Köken Alan Bir Servikomediyastinal Sellüler Schwannoma

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi , Antalya, Türkiye, 1 - 05 April 2015, ss.177

Zenker Divertikülü

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi , Antalya, Türkiye, 1 - 05 April 2015, ss.270

Pet Pozitif Akciğer Kitlesi: Organize Pnömoni

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi , Antalya, Türkiye, 8 - 14 May 2014, ss.175

Lenfomaya Benzeyen Organize Pnömoni

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi , Antalya, Türkiye, 8 - 11 May 2014, ss.172

5 Yaşında Çocukta Mediyastinal Kitleyi Taklid Eden Akciğer Tüberkülozu

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 May 2014, ss.176

NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED NON SMALL CELL LUNG CANCER

elsevier journal lung cancer , İstanbul, Türkiye, 12 - 16 July 2013, ss.26-27

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tekstiloma

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ana bronş stenozu: 2 olgu nedeniyle

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kotta dev hücreli kemik tümörü"

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sternum kırığı ve psödoartroz.

, Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Derin sternal enfeksiyon ve tedavisi: 2 olgu nedeniyle

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kotta enkondrom? Grade I kondrosarkom?

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kotta soliter hepatosellüler karsinom metastazı"

Türk Göğüs Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2013, no.2

Trakeaya Dıştan Bası Nedeniyle Solunum Yetmezliğine Yol Açan Klavikulada Enositozis Olgusu

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi , Antalya, Türkiye, 11 - 13 April 2013, ss.239

"Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Dev Castleman Hastalığı.

Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 03 April 2013, no.2, ss.233

Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göğüs Duvarında dev sellüler schwannom.

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 03 April 2013, no.2, ss.295

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mantar enfeksiyonunu taklid eden akciğer tüberkülozu

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 03 April 2013, no.2, ss.446

Amerikan Torasik Derneğinin Haritasına Göre Normal Mediastinal Lenf Nodlarının Sayı ve Boyutları

Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 May 2012, ss.85

"Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Hiperhdroziste VATS sempatektomi"

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 April 2012, no.7

"Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "7 yaşında çocukta tipik karsinoid."

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 April 2012, no.7

Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Pektus ekskavatum deformitesinde Nuss prosedürü"

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 April 2012, no.7

Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Raynaud hastalığında VATS sempatektominin yeri

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 April 2012, no.2

"Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Burger hastalığında VATS sempatektominin yeri."

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 April 2012, no.7

Transaxillary First Rib Resection of Thoracic Outlet Syndrome

1st Middle East Spine Meeting, İstanbul, Türkiye, 07 December 2011, ss.20

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Postoperatif Şilotoraksta Konservatif Tedavi, Oktreotid"

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.284

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mediastinoskopi Komplikasyonları: 4 olgu sebebiyle

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.9, ss.234

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mediastinoskopi:144 Olgunun Analizi"

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.281-282

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Özefagial Kist: Olgu Sunumu

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.241

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Torasik Outlet Sendromu Olan 13 Olguda Transaksiller Birinci Kot.

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.282

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Reekspansiyon akciğer Ödemi.

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.280-281

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Evre III Akalazyada Heller Ameliyatı

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.241

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göğüs Cerrahi ve Substernal Guatr

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.283

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Spontan Hemopnömotoraksta Cerrahi Tedavi Gereklidir

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.231-232

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "VATS Uygulamalarımız; 277 olgunun analizi

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.233

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göğüs Duvarı Apseleri: 10 Olgunun Analizi"

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.283-284

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akciğer Kanseri İle Karışan İntrapulmoner Sekestrasyon.

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.282-283

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "VATS Lobektomi; İlk 2 Olgu

VI. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 28 April 2011, no.7, ss.232-233

TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNDA CERRAHİ TEDAVİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 April 2011, cilt.21, ss.128

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hiler kitle: Castleman hastalığı"

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Organize pnömoni.

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Boerhaave Sendromu

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Multipl bilateral benign plevral tümörler."

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İnterstisyel pnömoni, lambertozis ve pulmoner fibrozis

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Spontan pnömomediyastinum"

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 20 October 2010, no.7, ss.100

Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mediastenin Az Diferansiye Karsinomu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 October 2010, no.7, ss.92-93

Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer pulmoner lenfoma; BALT Lenfoma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 20 October 2010, no.7, ss.81

Mediyastenin Az Difaransiye Karsinomu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 October 2010, ss.92

10 ISMICS" bildiri kitapçığındaki "Anatomical Videothoracoscopic Lung Resections and Factors Contributing to the Length of Postoperative Hospital Stay

İnternational Society for Minimally İnvasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) konferansı, Berlin, Almanya, 16 June 2010, no.5, ss.87

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "3 yaşında çocukta total pnömotoraksa neden olan lober pnömoni.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.7

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "VATS lobektomi ile rezeke edilen bir akciğer leiomiyosarkomu olgusu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.4

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Torasik inlet yerleşimli ganglionöroma"

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.7, ss.97

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Erişkinlerde Trakeabronşial Yabancı Cisim Aspirasyonlu Vakalar ve Tecrübelerimiz

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.7, ss.302

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Venöz torasik outlet sendromu.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.7

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Akciğer hacim küçültme ameliyatı: ilginç üç olgu nedeniyle

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.7, ss.84-85

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mediyastinal lipom: ilginç iki olgu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.7

Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dev timik nöroendokrin küçük hücreli karsinom

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 May 2010, no.4

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi Solunum 2009 Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Reekspansiyon Akciğer Ödemi

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi konferansı, İzmir, Türkiye, 17 October 2009, no.5, ss.80

Rekspansiyon Akciğer Ödemi

Tüsad 31. Ulusal Kongresi , Antalya, Türkiye, 17 - 21 October 2009, ss.80

Burger ve Raynaud Hastalarında Torakoskopik Sempatektomi

5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 May 2009, ss.239

"Lungcancer" bildiri kitapçığındaki "Borderline resections after neoadjuvant treatment:Sleeve lobectomy vs pneumonectomy

European Multidisciplinary Conference in Thoracic Oncology (EMCTO) konferansı, Lugano, İsviçre, 01 May 2009, no.5, ss.51

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Göğüs Duvarı Leiomyomu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 08 April 2009, no.4

Early outcomes of videoassisted thoracoscopic (VAT) resection of thymus in 170 patients with myasthenia gravis (MG): Who are the candidates for next morning discharge?

The 7th International Symposium on Video Assisted Thoracic Surgery konferansı, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 26 March 2009, no.3, ss.164

17 Prostat Adenokarsinom Metastazı Olan Bir Hastada Torakoskopik Yöntemle Korpektomi ve Enstrümantasyon Uygulaması

Türk Nöroşirürji Derneği 22 Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 October 2008, ss.74

Learning Curve in Videothoracoscopic Thymectomy: How Many Operations and Whıch Sıtuations ?

15th Euoropean Conterence on Genera Thoracic Surgery, Leuven, Belçika, 3 - 06 June 2007, ss.207

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mediyastinal paratiroid adenomu: olgu sunumu

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 23 April 2008, no.4

Granulomatöz Reaksiyon Nedeniyle Yanlış Olarak Tüberküloz Lenfadenit Tanısı Alan Bir Mediyastinal Seminom Olgusu

Türk Toraks Derneği 11 Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 April 2008, ss.28-29

Mediastinal Paratiroid Adenomu: Olgu Sunumu

Türk Toraks Derneği 11 Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 April 2008, ss.24-25

III. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Travmatik Komplet Sağ Ana Bronş Rüptürü"

III. Türkiye Acil Tıp Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 06 September 2007, no.4, ss.28

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Primer akciğer kanser cerrahisinde operatif mortalite"

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 17 May 2007, no.4, ss.38

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göğüs duvarı mezankimal hamartomu"

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 May 2007, no.4, ss.139

IV.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Otuzdört yaşında tanı alan konjenital özofagiyal web

IV.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 17 May 2007, no.4, ss.144

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Metastatik akciğer kanserinde cerrahi tedavi sonuçlarımız

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 17 May 2007, no.4, ss.29

IV.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Torakoskopik sempatektomi.

IV.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 17 May 2007, no.4, ss.72

"Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Ürinotoraks: olgu sunumu."

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 April 2007, no.4, ss.117

Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Medikal tedaviye dirençli bir hipertiroidili olguda mediyastinal ektopik tiroid

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2007, no.4, ss.137

Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Caroli hastalığı ve biliyobronşiyal fistül

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2007, no.4, ss.177

"Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Uvea metastazı yapan bronş tümörü: Olgu sunumu

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 25 April 2007, ss.142

Pulmonary rehabilitation after lobectomy for lung cancer. Exercise programme vs conventional approach

16th European Respiratory Society Annual Congress konferansı, Münih, Almanya, 02 September 2006, no.3, ss.717

The evaluation of bromodeoxyuridine labelling index in primary lung cancer

16th European Respiratory Society Annual Congress, Münih, Almanya, 02 September 2006, ss.86

The role of FDG positron emission tomography in mediastinal lymph node evaluation for lung cancer

16th European Respiratory Society Annual Congress, Münih, Almanya, 02 September 2006, no.3, ss.125

Right sided videothoracoscopic thymectomy:Technique, immediate postoperative results and learning curve

16th World Congress World Society of Cardiothoracic Surgeons, Ottawa, Kanada, 17 August 2006, no.3, ss.200

Standart vs Muscle sparing posterolateral thoracotomy

16th World Congress World Society of Cardiothoracic Surgeons, Ottawa, Kanada, 17 August 2006, no.3, ss.166

Outcome of extended resections for pulmonary metastases"( The Greek Pioneer’s Prize for the best Poster )

The 3rd spring meeting of th ESTS, Cluj-Napoca, Romanya, 12 May 2006, no.3, ss.101

Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Dev pnömatoselin spontan rezorpsiyonu: Olgu sunumu

Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 April 2006, no.4, ss.110

Sleeve resections: technical experience in 77 patients

15th Congress of World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Vilnius, Litvanya, 19 June 2005, no.3, ss.89

Video-assisted thoracoscopic thymectomy for myasthenia gravis:single institution experience on 48 patients.

15th Congress of World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Vilnius, Litvanya, 19 June 2005, no.3, ss.94

Long term effects of intentional phrenisectomy and simultaneous diaphragmatic plication for thoracic oncological surgery

15th Congress of World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Vilnius, Litvanya, 19 June 2005, no.3, ss.102

Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Akciğer kanserinde lobektomi sonrası uygulanan pulmoner rehabilitasyonun etkileri

Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 27 April 2005, no.5, ss.20

Toraks Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Sleeve rezeksiyonlar: 77 olguda cerrahi teknik deneyimler

Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 27 April 2005, ss.156

Videotorakoskopinin Güncel Toraks Cerrahisindeki Yeri

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 April - 01 May 2005, ss.437

II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Pulmoner remetastazektomi"

II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi konferansı, Konya, Türkiye, 17 September 2003, no.5, ss.101

A modified stair climbing test for prediction of postoperative complications in predicting pulmonary complications

Proc. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Türkiye, 29 August 2003, no.3, ss.257

A Modified Stair Climbing Test For Prediction Of Postoperative Complications in Predicting Pulmonary Complications

17th Asia Pacific Congress On Diseases Of The Chest , İstanbul, Türkiye, 29 August - 01 September 2003, ss.257