Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "2012 yılı içerisinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD dahilinde yapılan pediyatrik göğüs cerrahisi vakalarının analizi


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 03 April 2013, no.2, pp.231

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes