Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "17 yıl sonra akciğere metastaz yapan liposarkom


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 08 April 2009, no.4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes