Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "3 yaşında çocukta total pnömotoraksa neden olan lober pnömoni.


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı, İstanbul, Turkey, 05 May 2010, no.7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey