Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Göğüs Duvarı Leiomyomu


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 08 April 2009, no.4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes