Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "İnferior pulmoner veni tama yakın çevreleyen perikardiyal kist.


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 08 April 2009, no.4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes