Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesinde pozitron emisyon tomografisinin yeri


Ziyade S.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg ,, pp.133-138, 2007 (Peer-Reviewed Journal)