1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Akciğer kanseri hastalarında rezeksiyon sonrası yoğun bakım gerekliliğini etkileyen faktörler"


ZİYADE S.

1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 07 Ekim 2004, no.5

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye