Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Boerhaave Sendromu


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye