Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Takipte progrese olan ve lenfomayı taklid eden mediyastinal tüberküloz lenfadenit.


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 13 April 2011, no.7

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye