Türk Nöroşirürji Dergisi" bildiri kitapçığındaki "T7 prostat adenokarsinom metastazı olan bir hastada torakoskopik yöntemle korpektomi ve enstrümantasyon uygulaması"


ZİYADE S.

Türk Nöroşirürji Derneği, XXII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 April 2008, no.4, ss.74-75

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.74-75