Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk çağında tüberküloz dışı kaviter akciğer hastalıkları"


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 03 April 2013, no.2, pp.203

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes