Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Karina tutulumlu küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Dumon Y stent kullanımı: Olgu sunumu.


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 19 April 2006, no.4, pp.196

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes