Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Granülomatöz reaksiyon nedeniyle tüberküloz lenfadenit ile karışan bir mediyastinal seminom olgusu.


ZİYADE S.

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 23 April 2008, no.4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes