Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NASAL SEPTAL DEVİASYONDA GENİŞBANT İMMİTANSMETRİ BULGULARI

9.ulusal otoloji-nörootoloji - 11.koklear implantasyon ve odyoloji kongresi, Antalya, Turkey, 10 March 2022

Geriatrik bireylerde yutma güçlüğünün araştırılması

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

Rinoplastide artan kostal kartilajın yerine koyulasının faydası

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

Kras mutasyonu taşıyan ve taşımayan larenks kanser hücrelerinde Timokinon’un etkisinin gösterilmesi

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021 Sustainable Development

Erişkinlerde midnazal stenoz ve normatif değerler

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

Yutma Güçlüğü Olan Hastaların Klinik Semptomları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019, pp.84 Sustainable Development

TEMPORALIS MUSCLE TRANSFER FOR FACIAL REANIMATION

FACEISTANBUL 2019, İstanbul, Turkey, 23 April - 25 September 2019

Smoking and Rhinoplasty

40th EuropeanAcademy of Facial Plastic Surgery 2019 Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 18 - 21 September 2019

Versatile use of Pitanguy’s ligament in rhinoplasty

40th EuropeanAcademy of Facial Plastic Surgery 2019 Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 18 - 21 September 2019

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda tat ve koku duyusunun incelenmesi

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

İşitme cihazı kullanan hastalar ve sağlıklı bireylerin anksiyete ve depresyon sıklığının karşılaştırılması

15.Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Baş, Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.9 Creative Commons License

Intraoperative thermal safety of endoscopic ear surgery utilizing a holder

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum, 2018 Yıllık Toplantısı, PEKİN, China, 16 - 19 September 2018

CHALLENGES İN COCHLEAR IMPLANT SURGERY

APSCI 2017-11th ASIA PACIFIC SYMPOSIUM ON COCHLEAR IMPLANTS AND RELATED SCIENCES, 18 - 22 September 2017

Therapeutict effect ofMetformin for noise-induced hearing loss

13th Congress of the European Federation ofAudiology Societies (EFAS), INTERLAKEN, Switzerland, 7 - 10 June 2017

The merit of dorsal approach to the septum in external septorhinoplasty

National ENT, Head and Neck Surgery Conference, Sibiu, Romania, 17 - 20 May 2017

Endoscopic endonasal repair of septal perforation with interpositional auricular cartilage grafting

National ENT, Head and Neck Surgery Conference, Sibiu, Romania, 17 - 20 May 2017

Nazal septum deviasyon tiplerine göre nazal mukosilier transport oranının değerlendirilmesi

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Larengofarengeal reflü tanısında fotoğrafik yöntem

34.TÜRK ULUSAL KULAN BURUN BOĞAZVE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 October 2012

Siyaloreli Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Postauriküler Deri Kalınlığı ve Koklear İmplantasyonda Kalın Deri Sorunu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016

Dose-dependent ototoxicity of Aspartame in rats

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum, 2016 Yıllık Toplantısı, Bordeaux, France, 28 - 31 August 2016

Histological Effects of Er:YAG Laser Irradiation with Snoring Handpiece in the Rat Soft Palate.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 April 2017 identifier identifier identifier

Management of redundant skin in aged rhinoplasty

FaceIstanbul, Ageing Face Surgery – Fresh Cadaver Dissection Course Advanced Rhinoplasty, Otoplasty and Reconstruction Cadaver Course, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2016

Otoplasty

FaceIstanbul, Ageing Face Surgery – Fresh Cadaver Dissection Course Advanced Rhinoplasty, Otoplasty and Reconstruction Cadaver Course, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2016

Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazla kortikosteroid (mometazon furoat)’xxın etkinliği

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 05 November 2014 - 09 November 2015

PFAPA sendromlu hatalarsa oksidatif denge ve DNA hasarı

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Kolesteatomlu kronik otit etyopatogenezinde oksdiatif stres ve DNAhasarının rolü

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

Endonazal Yaklaşımla Auriküler KartilajGreft Kullanılarak Septal PerforasyonOnarımı

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

The effects of azelastine nasal sprey on nasopharynx and nasal flora

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Rekürren aftöz stomatit DNA hasarı yapar mı

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

PARANAZAL SINUS MALT LENFOMASI

11. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 April 2015

Kistik fibrozis dısı bronsiektazi hastalarında akustik ses analizi parametreleri

Kistik fibrozis dısı bronsiektazi hastalarında akustik ses analizi parametreleri, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015, pp.1

Alt konkalra radyofrekans uygulamasının sistmik DNA hasarı ve oskdiatif sistem üzerine etkisi

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Schwannoma of the cervical Vagus with intrathoracic extension

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

The effect of Azelastin nasal spray on nazopharynx and nasal flora

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazal kortikosteroid Mometazon furoat ın etkinliği

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

İntratimpanik deksametazon uygulamasının sistemik bir etkisi varmıdır

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Primer silier diskinezili hastalarda östaki tpü fonksiyonunun araştırılması

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

İntratimpanik dekzametazon uygulamasının sistemik bir etkisi var mıdır

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

PFAPA sendromlu hastalarda oksidatif denge ve DNA hasarı

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Nazal polip oluşumunda viral etyoloji

34.TÜRK ULUSAL KULAN BURUN BOĞAZVE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 October 2012

Eksternal septorinoplastide septuma dorsal yaklaşım

34.TÜRK ULUSAL KULAN BURUN BOĞAZVE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 14 October 2012

Objective aoustic voice analysis parameters in patients with bronchiectasis

10th Congress of the European Laryngological Society , Antalya, Turkey, 09 April 2014, pp.1

Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2013

Premenopozal Postmenopozal Nazal Kontraktilite değerlendirilmesi

35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

CILIARY DYSFUNCTONAL EFFECT OF AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE ON HEARING

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.83 identifier

Tiroidektomi tekniğinin rekürens paralizisi ve hipoparatiroidizm üzerine etkisi var mıdır

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2209 - 01 November 2009

THE PLACE OF PARTIAL LARYNGECTOMY IN THE TREATMENT OF T3 LARYNGEAL CANCERS

XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery (ISTANBUL 93), İstanbul, Turkey, 20 - 25 June 1993, pp.821-824 Sustainable Development identifier

A propos de la laryngectomie partielle dans les cancers larenges T3

1. Avrupa Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Paris, France, 26 - 02 September 1988 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Rib Grafting in Rhinoplasty

in: All Around the Nose, Cingi C., Bayar Muluk N, Editor, SPRINGER, pp.911-918, 2020