Konjenital Özofagus Atrezili Hastalarda Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Literatür Taraması


Creative Commons License

Tanrıverdi M., Çalım Ö. F., Özturan O.

ÇOCUKLARDA MOTİLİTE BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 28 - 29 August 2019, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Beslenme ve yutma bozuklukları, konjenital özofagus atrezisi (KOA) için tedavi edilen bebeklerde ve çocuklarda klinik pratikte sık görülmesine rağmen literatürde bu çalışmalara az rastlanılmaktadır. Karşılaşılan beslenme ve yutma bozuklukları, patofizyoloji, yutma ve beslenme yeteneklerinin normal gelişimi ve bu hastalıkları önlemek veya düzeltmek için olası rehabilitasyon tedavilerine ait herhangi bir protokole rastlanılmamıştır. Çalışmamızda amacımız, bu yaklaşımların kanıta dayalı olarak yer aldığı sistematik literatür taramasıdır. Sistematik literatür taraması Sistematik İncelemeler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) bildirisine göre hazırlanmıştır. Araştırmacı tarafından bağımsız olarak KOA’lı bireylerin rehabilitasyonunu içeren çalışmaları PUBMED, COCHRANE ve PEDRO online arama motorları ile tarandı. Yayımlanılan yıl sınırlaması olmadan, "congenital esophageal atresia" and "rehabilitation" anahtar kelimelerinin taramaları yapıldı. Randomize kontrollü çalışmalar (RCT'ler) ve kontrollü klinik denemeler (CCT'ler) dahil edildi. Çalışmaların kalitesi, Tavsiye Değerlendirme, Geliştirme ve Değerlendirme (GRADE) kriterlerini kullanarak derecelendirildi. Yirmi iki çalışma bulundu, dahil edilme ve dışlama kriterlerine göre elenen çalışmalarla yalnızca 1 çalışma dahil edildi. Bu çalışma KOA’lı, 3,8 yıl yaş ortalamalı 29 çocuk hasta ile gerçekleştirilmiştir. En sık şikayetler; nefes alma, yutma ve sindirim zorluklarına ait bulgulardı. Son bir yılda pulmoner veya gastrointestinal uzman tarafından görülmüş olan hastalardı. Bronkoskopi sonuçlarında trakeomalazi tanısı kondu ve disfaji varlığı şiddetli trakeomalazi ile korele idi. Klinik yutma çalışması yapılan çocukların 1/3’ünde aspirasyon vardı. Tedavileri devam etmesine rağmen aktif reflü tanısı vardı. Çalışmanın sonucunda yalnızca mevcut semptomları değil aynı zamanda uzun vadeli riskleri yönetmek için birden fazla uzman tarafından değerlendirme gerektiği belirtilmiştir. KOA’lı hastalarda tedavi karmaşık tıbbi ve cerrahi bakım gerektirir, ancak bu popülasyonun uzun süreli bakımını yönlendirmek için devam eden ihtiyaçlarını anlamak, kapsamlı bir aerodigestif ekibin gerekliliğini göstermektedir.