Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Septoplasty: Under general or sedation anesthesia. Which is more efficacious?

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.271, ss.2433-2436, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Patient specific or routine preoperative workup in septoplasty: Which one is cost-effective?

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.271, ss.305-309, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surprising cause of respiratory distress in child: Laryngeal leech

Journal of Craniofacial Surgery, cilt.23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of anesthetic drugs on otoacoustic emissions: Experimental study

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.1809-1813, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the attitudes of surgeons about regional anesthesia: a survey study

Local and Regional Anesthesia, cilt.12, ss.89-95, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Posteriyor Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES) ve Hayat Kurtarıcı Yoğun Bakım Ünitesi

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Methaemoglobinaemia Due to Prilocaine Usage After Hair Transplantation: Case Report

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, cilt.12, ss.154-157, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sedation in a Patient with Prader-Willi Syndrome: A Case Report

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.52, ss.304-305, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kifoskolyotik bir hastada akut apandisit operasyonu için genel anestezi uygulaması

Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Dergisi, cilt.41, ss.391-393, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ensefalit Öntanılı Bir Olguya Yaklaşım

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.8, ss.31-33, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Botulismus intoksiksyonlarında proaktif yaklaşım:5 olgunun sunumu

Tematik Anestezi 2019 Sempozyum, Rize, Türkiye, 7 - 08 September 2019

Yoğun bakımda önce zarar verme: Olgu sunumu

Tematik Anestezi 2019 Sempozyum, Rize, Türkiye, 7 - 08 September 2019

Do the guıdelınes always lead to the truth?

22nd International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2019

Effect Of Sex On Acute Kidney Injury Developing In The Intensive Care Unit

22nd International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2019

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ/OLAY

Bezmiam Enfeksiyon Günleri 2: Olgularda Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 December 2018

Kronik ağrılı hastalarda ağrı duyarlılık anketinin Türkçe validasyonu

Uluslararası Katılımlı15. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 November 2018

The relationship between bronchoscopy, radiology and microbiology in non cystic fibrosis patients

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 September 2018

Cerebral Air Embolism Following ERCP: Case Report

The European Anaesthesiology Congress 2018, Kopenak, Danimarka, 02 June 2018

Yoğun bakım ve Palyatif bakım ilişkisi

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve HospisKongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 March 2018

Effects of anesthetic drugs on otoacoustic emissions: Experimental study

The European Anaesthesiology Congress 2016, Londrina, Brezilya, 28 - 30 May 2016, cilt.33

Gastro-laryngeal tube usage in ERCP sedo-analgesia cases

The European Anaesthesiology Congress 2015, Berlin, Almanya, 30 May 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Zehirlenmeler Akıl Notlar

AMFETAMİNLER, Hülya ULUSOY, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.585-590, 2019

Anestezi Teknikerleri İçin Anestezi Kitabı

Solunum Sistemi Hastalıklarında Anestezi, Ziya Salihoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.125-128, 2014

Anestezi Teknikerleri İçin Anestezi Kitabı

Travmalı hastada Anestezi, Ziya salihoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.119-124, 2014