Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019Beyin Ölümünden Yeni Hayatlara

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018Bezmiam Enfeksiyon Günleri 2: Olgularda Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 20162.Uluslararası Health Expo Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016Bası Yarasına Yaklaşımlar Sempozyumu

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 201431. Gastroenteroloji Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 76

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2016Palyatif Bakım ve Yoğun Bakım İlişkisi

  Konferans

  II. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi/ CNR Expoo, Türkiye