Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2019 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Şubat 2019 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Şubat 2019 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Şubat 2018 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Ağustos 2017 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

 • Şubat 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Med Bull Hasek

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

  Üye

 • 2014 - Devam Ediyor Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor Klinik Toksikoloji Derneği

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türk Yoğun Bakım Derneği

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2019 HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2016 HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2016 HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI

  ESCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Mayıs 2016 Bası Yaralarında Yaklaşımlar Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Daşkaya H.

  İstanbul, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2016 - 2016 SepsisEpi. Türk Yoğun Bakım Üniteleri'nde Sepsis Epidemiyolojisi: Ulusal sepsis nokta prevalans çalışması

  BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Turkey