Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz


Creative Commons License

Toptaş M., Akkoç İ., Kaya R., uzman s., Gül Y. G., YILMAZ Y., ...More

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.52, no.1, pp.29-33, 2014 (Scopus) identifier