Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

 • 2010
  Tıpta Uzmanlık

  Hipertansif ve normotansif hastalarda etomidatın hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Sağlık ve Tıp

  YOĞUNBAKIMDA EKO KURSU
  , Türk Yoğun Bakım Derneği

 • 2018Sağlık ve Tıp

  ERC ALS Provider Course
  , European Research Council |

 • 2017Sağlık ve Tıp

  Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu
  , Türk Yoğun Bakım Derneği

 • 2016Sağlık ve Tıp

  YOĞUNBAKIMDA BRONKOSKOPİ UYGULAMALARI KURSU
  , Türk yoğun Bakım Derneği

 • 2016Sağlık ve Tıp

  REJYONEL ANESTEZİ UYGULAMALARINDA ULTRASON KURSU
  , Kocaeli Üniversitesi

 • 2015Sağlık ve Tıp

  TARD EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURSU MODÜL II KALP VE DOLAŞIM
  , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Çocuklarda Evde Bakım Kursu
  , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2014Sağlık ve Tıp

  UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU
  , Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Transözofageal Ekokardiyografi Temel Kursu (TEE)
  , Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Genel Merkezi

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
  , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Appropriate clinical use of blood
  , Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği