Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Difficulties Encountered by Intensive Care Unit Workers During the Pandemic Process

WORLD MUSLIM HEALTH SOCIETIES 5th CONGRESS& FAIR, İstanbul, Turkey, 23 December 2020 - 25 June 2021

Botulismus intoksiksyonlarında proaktif yaklaşım:5 olgunun sunumu

Tematik Anestezi 2019 Sempozyum, Rize, Turkey, 7 - 08 September 2019

Yoğun bakımda önce zarar verme: Olgu sunumu

Tematik Anestezi 2019 Sempozyum, Rize, Turkey, 7 - 08 September 2019

Do the guıdelınes always lead to the truth?

22nd International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ/OLAY

Bezmiam Enfeksiyon Günleri 2: Olgularda Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 December 2018

Kronik ağrılı hastalarda ağrı duyarlılık anketinin Türkçe validasyonu

Uluslararası Katılımlı15. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2018

The relationship between bronchoscopy, radiology and microbiology in non cystic fibrosis patients

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

Cerebral Air Embolism Following ERCP: Case Report

The European Anaesthesiology Congress 2018, Kopenak, Denmark, 02 June 2018

Yoğun bakım ve Palyatif bakım ilişkisi

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve HospisKongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2018

Erken yaşta görülen bir plastik bronşit olgusu

ttd 19. yıllık kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 April 2016, pp.1

Endoskopik Girişimlerde Anestezi Yönetimi

31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2014

Anaerobic and aerobic bacterial load of childhood non-cystic fibrosis bronchiectasis

24th International Congress of European Respiratory Society, Munich, Germany, 06 September 2014, pp.1

Kistik fibrozis dısı bronsektazili çocuk hastaların bronkoskopik bulguları

Türk Toraks Dernegi 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2014, pp.1

Books & Book Chapters

Preoperatif Değerlendirme

in: MILLER'S ANESTHESİA, Ali Fuat Erdem, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.918-998, 2022

COVID-19 Hastaları İçin Yoğun Bakım Organizasyonu, Kabul Kriterleri ve Çalışan Güvenliği

in: Anesteziyoloji ve COVID-19 - 2020, Osman Ekinci, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.39-45, 2021 Sustainable Development

AMFETAMİNLER

in: Zehirlenmeler Akıl Notlar, Hülya ULUSOY, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.585-590, 2019

Solunum Sistemi Hastalıklarında Anestezi

in: Anestezi Teknikerleri İçin Anestezi Kitabı, Ziya Salihoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.125-128, 2014

Travmalı hastada Anestezi

in: Anestezi Teknikerleri İçin Anestezi Kitabı, Ziya salihoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.119-124, 2014