Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 Pandemic and Surge Capacity

Bezmialem Science, cilt.8, sa.2, ss.48-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Afet Tıbbı Açısından Kimyasal Silah Yaralılarının Yönetimi

Afet ve Risk Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.20-30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.4, ss.115-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımlı Gruplarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.149-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Survey on Disaster Preparedness Knowledge and Attitudes of BAVU Nursing Department Students

PREHOSPITAL AND DISASTER MEDICINE, cilt.32, sa.51, ss.143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MILITARY HOSPITALS SERVICE QUALITY STANDARDS APPLICATION PROJECTS.

Balkan Military Medical Review, cilt.17, ss.162, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Field Hospitals

WCPH 2020, Rome, İtalya, 12 - 16 Ekim 2020

ATLAR VE AFETLER

I. ULUSLARARASI 3. ULUSAL VETERİNER AT BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Mart 2020, ss.1

KIYILARIMIZIN TEHLİKELERİ: ÇEKEN AKINTILAR VE BOĞULMALAR - OUR COASTAL HAZARDS: RİP CURRENTS AND DROWNİNGS

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 Haziran 2019, ss.1

Kıyılarımızın tehlikesi: Çeken akıntı ve boğulmalar (Coastal Hazard: Rip current and drownings in water)

International Disaster Resilience Congress-IDRC 2019, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019

KİTLESEL OLAYLARDA LOJİSTİK HAZIRLIK VE SAĞLIK TEDBİRİ PLANLAMALARI

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 Haziran 2019, ss.1

Disaster Education and Drills in Turkey: Do We Prepare Ourselves for Unexpected Disasters?

WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, 7 - 10 Mayıs 2019, cilt.34, sa.1, ss.121

Üriner Kateterizasyona Bağlı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Hemşirelik Bakımı

I.Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Amasya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Mikrobiyota ve Bağırsak İlişkisi

I.Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 02 Mayıs 2019, ss.1

Health Tourısm and Infectıon Rısk

International Health Society and Culture Symposium, Amasya, Türkiye, 07 Mart 2019, ss.41

İnovasyon yolundaki hikayem

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, ss.1

SAĞLIK TURİZMİ VE ENFEKSİYON

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, ss.1

Psychology after CBRN Attacks

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities, Berlin, Almanya, 03 Eylül 2018, ss.1

Radioactive Waste Management

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities, Berlin, Almanya, 03 Eylül 2018, ss.1

Extraintestinal Role of Helicobacter pylori

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.1

Steven-Johnsen Sendromu(SJS) ve Hemşirelik Bakımı

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Şubat 2018, ss.18

Çocuklar İçin Biyolojik ve Kimyasal Tehdit Durumu ve Yaklaşımlar

ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2017

Afetlerde Çocuk Sağlığını Korumaya Hazır mıyız?

ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2017

Çernobil Faciasının Çevreye Etkileri

INTERNATIONAL CBRN CONGRESS 2017 ANKARA, 5 - 07 Aralık 2017

KBRN TRİYAJI VE ÖNEMİ

INTERNATIONAL CBRN CONGRESS 2017 ANKARA, 5 - 07 Aralık 2017

Psychosocial Problems and Approaches in Asylum

. International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 Kasım 2017, ss.1

General Overview of Disaster Nursing education in Turkey

I. international Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Risk management in toxicological disasters

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.37

CBRN triage and importance

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.39

The effects of the Chernobyl disaster on the environment

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.38

Approach and Significance of Biological and Chemical Threats Event for Children

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.61

Are we ready to protect children's health in disasters?

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.62

Glutensiz Diyetin Mikrobiyota Üzerine etkisi

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1

İrritabl Bağırsak Sendromu İle Mikrobiyota Ve Psikosoyal Durum İlişkisi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran 2017, ss.4

Savaş ve Doğurganlık

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran 2017, ss.1

Evaluation of Certain Behaviors in Regard to Disaster Preparedness of Students in Hüseyin Cahit Korkmaz Medical Vocational High School

19th World Association for Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Kanada, 25 - 28 Nisan 2017, cilt.32, ss.106

Hemşirelerdeki Tükenmişliğin Cerrahi Girişimler Sonrasında Gelişen Hastane Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 Mart 2017

Cerrahi Hemşireliğinde Öğrencilerin İlaç Uygulama Hataları

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 Mart 2017

Hasta ve Yakınlarının Cerrahi Operasyon Öncesi Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 Mart 2017

Displaced population'shelter and their effect in scope infectious diseases

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2016, ss.178-181

İnfections in addicted individuals and nursing care

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 Kasım 2016, ss.1431

A life in purgatory: The impact os placelessness on the psychology of defectors

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 Kasım 2016

Placelessness effect on asylum seekers' psychology

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2016, ss.117-120

Mültecilere ellerini uzatanlar ve Gönüllerini Açanlar

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 Mayıs 2016

Turkey’s Struggle With Syria Heart Wrenching Human Tragedy While Someone Sheding Crocodile Tears

DIMIMED-International Conference on Disaster and Military Medicine-2015, Düsseldorf, Almanya, 17 Kasım 2015, ss.13

Infectıous Dıseases In Dısasters

DIMIMED-International Conference on Disaster and Military Medicine-2015, Düsseldorf, Almanya, 17 Kasım 2015, ss.12

Mikrobiyotanın böbrek hastalıkları ile ilgisi var mı? Hipokrat: "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" (MÖ 450)

25th National Congress of Kidney Diseases,Dialysis and Transplantation Nursing, Antalya, Türkiye, 21 Ekim 2015, cilt.24, sa.3, ss.309

Çocuklarda Hpv Aşısı

3. Uluslararası Katılımlı Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 Mayıs 2015, ss.2

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Ve Sinaktif Teori

3. Uluslararası Katılımlı Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 Mayıs 2015, ss.1

Zihinsel Engelli Çocuklarda Öz-Bakım Becerileri Ve Öğretimi

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2015, ss.1

Çocuğa Yönelik Kötü Muamele: İhmal Ve İstismar

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Engelli Çocuklarda Görülen Enfeksiyonlar

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2015, ss.1

Engelli Çocuk ve Palyatif Bakım

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2015, ss.1

Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2015, ss.1

Türkiye’de Engelli Gerçeği

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Çalışan Güvenliği Açısından Acil Servislerde Enfeksiyon

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2015

Acil Serviste Tükenmişlik

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2015

Acil Serviste Hasta Güvenliği

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2015

Hasta Güvenliği Açısından Acil Servislerde Enfeksiyon

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2015

Detection and calssification of Human papillomavıruses in human breast cancer by PCR and Hybridization

15th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology snd Joint Meeting With the European Society for Veterinary Virology, Madrid, İspanya, 04 Eylül 2012, ss.57

Ön çapraz bağ tamir ameliyatları ve hasta güvenliği uygulamaları

VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2012

Psikiyatride hasta güvenliğinde hemşirenin rolü ve sorumlulukları: Bir intihar girişimi vakası

VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Palyatif Bakımda Enfeksiyon ve Hemşirelik Bakımı

Palyatif Bakım ve Tıp, Prof. Dr. Adem Akçakaya, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.1, 2019

Palyatif Bakımda Enfeksiyon ve Hemşirelik Bakımı

Palyatif Bakım ve Tıp, Prof. Dr. Adem Akçakaya, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, ss.1, 2019

Afet Hemşireliği Eğitimi

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.115-120, 2018

Helicobacter pylori’nin ekstraintestinal rolü

Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği, Sibel Akyol, Editör, Berikan Yayınevi, ss.501-521, 2018

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Suha Ozden,Cengiz Akbulak,R. Cüneyt Erenoglu,Oznur Karaca,Faize Saris and Mustafa Avcıoglu, Editör, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, ss.523-530, 2017

Sağlık Hizmeti Epidemiyolojisi

Burton-Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji (Burton’s Microbiology for the Health Sciences), Orhan Baylan, Özcan Erdoğan, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri (Wolters Kluwer Health), ss.215-240, 2017

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI, BAŞUSTAOĞLU AHMET, AVCI MEHMET ZEKİ, Editör, HİPOKRAT YAYINEVİ, 2016