Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Afet Tıbbı Açısından Kimyasal Silah Yaralılarının Yönetimi

Afet ve Risk Dergisi, cilt.3, ss.20-30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.4, ss.115-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımlı Gruplarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.149-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MILITARY HOSPITALS SERVICE QUALITY STANDARDS APPLICATION PROJECTS.

Balkan Military Medical Review, cilt.17, ss.162, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATLAR VE AFETLER

I. ULUSLARARASI 3. ULUSAL VETERİNER AT BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 07 March 2020, ss.1

KİTLESEL OLAYLARDA LOJİSTİK HAZIRLIK VE SAĞLIK TEDBİRİ PLANLAMALARI

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 June 2019, ss.1

KIYILARIMIZIN TEHLİKELERİ: ÇEKEN AKINTILAR VE BOĞULMALAR - OUR COASTAL HAZARDS: RİP CURRENTS AND DROWNİNGS

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 June 2019, ss.1

Disaster Education and Drills in Turkey: Do We Prepare Ourselves for Unexpected Disasters?

WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, 7 - 10 May 2019, cilt.34, no.1, ss.121

Mikrobiyota ve Bağırsak İlişkisi

I.Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 02 May 2019, ss.1

Üriner Kateterizasyona Bağlı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Hemşirelik Bakımı

I.Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Amasya, Türkiye, 2 - 03 May 2019

Health Tourısm and Infectıon Rısk

International Health Society and Culture Symposium, Amasya, Türkiye, 07 March 2019, ss.41

SAĞLIK TURİZMİ VE ENFEKSİYON

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 October 2018, ss.1

İnovasyon yolundaki hikayem

1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 October 2018, ss.1

Radioactive Waste Management

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities, Berlin, Almanya, 03 September 2018, ss.1

Psychology after CBRN Attacks

The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities, Berlin, Almanya, 03 September 2018, ss.1

Extraintestinal Role of Helicobacter pylori

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Türkiye, 09 May 2018, ss.1

Steven-Johnsen Sendromu(SJS) ve Hemşirelik Bakımı

VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 February 2018, ss.18

Afetlerde Çocuk Sağlığını Korumaya Hazır mıyız?

ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 December 2017

Çocuklar İçin Biyolojik ve Kimyasal Tehdit Durumu ve Yaklaşımlar

ULUSLARARASI KBRN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 December 2017

KBRN TRİYAJI VE ÖNEMİ

INTERNATIONAL CBRN CONGRESS 2017 ANKARA, 5 - 07 December 2017

Çernobil Faciasının Çevreye Etkileri

INTERNATIONAL CBRN CONGRESS 2017 ANKARA, 5 - 07 December 2017

General Overview of Disaster Nursing education in Turkey

I. international Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 November 2017

Psychosocial Problems and Approaches in Asylum

. International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 November 2017, ss.1

Approach and Significance of Biological and Chemical Threats Event for Children

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.61

Are we ready to protect children's health in disasters?

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.62

The effects of the Chernobyl disaster on the environment

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.38

Risk management in toxicological disasters

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.37

CBRN triage and importance

International CBRN Congress"CBRN Reality-Protection Without Fear", Ankara, Türkiye, 05 November 2017, ss.39

Glutensiz Diyetin Mikrobiyota Üzerine etkisi

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 October 2017, ss.1

Savaş ve Doğurganlık

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 June 2017, ss.1

İrritabl Bağırsak Sendromu İle Mikrobiyota Ve Psikosoyal Durum İlişkisi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 June 2017, ss.4

Evaluation of Certain Behaviors in Regard to Disaster Preparedness of Students in Hüseyin Cahit Korkmaz Medical Vocational High School

19th World Association for Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Kanada, 25 - 28 April 2017, cilt.32, ss.106

Hasta ve Yakınlarının Cerrahi Operasyon Öncesi Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 March 2017

Cerrahi Hemşireliğinde Öğrencilerin İlaç Uygulama Hataları

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 March 2017

Hemşirelerdeki Tükenmişliğin Cerrahi Girişimler Sonrasında Gelişen Hastane Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 March 2017

Displaced population'shelter and their effect in scope infectious diseases

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Türkiye, 17 November 2016, ss.178-181

İnfections in addicted individuals and nursing care

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 November 2016, ss.1431

A life in purgatory: The impact os placelessness on the psychology of defectors

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 November 2016

Placelessness effect on asylum seekers' psychology

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Türkiye, 17 November 2016, ss.117-120

Mültecilere ellerini uzatanlar ve Gönüllerini Açanlar

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 May 2016

Infectıous Dıseases In Dısasters

DIMIMED-International Conference on Disaster and Military Medicine-2015, Düsseldorf, Almanya, 17 November 2015, ss.12

Turkey’s Struggle With Syria Heart Wrenching Human Tragedy While Someone Sheding Crocodile Tears

DIMIMED-International Conference on Disaster and Military Medicine-2015, Düsseldorf, Almanya, 17 November 2015, ss.13

Mikrobiyotanın böbrek hastalıkları ile ilgisi var mı? Hipokrat: "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" (MÖ 450)

25th National Congress of Kidney Diseases,Dialysis and Transplantation Nursing, Antalya, Türkiye, 21 October 2015, cilt.24, no.3, ss.309

Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Ve Sinaktif Teori

3. Uluslararası Katılımlı Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 May 2015, ss.1

Çocuklarda Hpv Aşısı

3. Uluslararası Katılımlı Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 May 2015, ss.2

Çocuğa Yönelik Kötü Muamele: İhmal Ve İstismar

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015

Engelli Çocuklarda Görülen Enfeksiyonlar

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

Türkiye’de Engelli Gerçeği

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015

Zihinsel Engelli Çocuklarda Öz-Bakım Becerileri Ve Öğretimi

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

Engelli Çocuk ve Palyatif Bakım

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Sosyal Pediatri Sempozyumu-ISSOP Eğitim Kursu-, Ankara, Türkiye, 04 May 2015, ss.1

Çalışan Güvenliği Açısından Acil Servislerde Enfeksiyon

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

Acil Serviste Hasta Güvenliği

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

Acil Serviste Tükenmişlik

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

Hasta Güvenliği Açısından Acil Servislerde Enfeksiyon

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 April 2015

Detection and calssification of Human papillomavıruses in human breast cancer by PCR and Hybridization

15th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology snd Joint Meeting With the European Society for Veterinary Virology, Madrid, İspanya, 04 September 2012, ss.57

Psikiyatride hasta güvenliğinde hemşirenin rolü ve sorumlulukları: Bir intihar girişimi vakası

VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 May 2012

Ön çapraz bağ tamir ameliyatları ve hasta güvenliği uygulamaları

VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 May 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Palyatif Bakım ve Tıp

Palyatif Bakımda Enfeksiyon ve Hemşirelik Bakımı, Prof. Dr. Adem Akçakaya, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.1, 2019

Palyatif Bakım ve Tıp

Palyatif Bakımda Enfeksiyon ve Hemşirelik Bakımı, Prof. Dr. Adem Akçakaya, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, ss.1, 2019

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Afet Hemşireliği Eğitimi, Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.115-120, 2018

Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği

Helicobacter pylori’nin ekstraintestinal rolü, Sibel Akyol, Editör, Berikan Yayınevi, ss.501-521, 2018

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Suha Ozden,Cengiz Akbulak,R. Cüneyt Erenoglu,Oznur Karaca,Faize Saris and Mustafa Avcıoglu, Editör, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, ss.523-530, 2017

Burton-Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji (Burton’s Microbiology for the Health Sciences)

Sağlık Hizmeti Epidemiyolojisi, Orhan Baylan, Özcan Erdoğan, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri (Wolters Kluwer Health), ss.215-240, 2017

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ, BAŞUSTAOĞLU AHMET, AVCI MEHMET ZEKİ, Editör, HİPOKRAT YAYINEVİ, 2016