Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010Doktora

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1995 - 1998Yüksek Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1986 - 1990Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010Doktora

  Meme kanserli hastaların doku örneklerinde human papillomavirus (HPV) Varlığının PCR yöntemi ile tespit edilmesi ve hibridizasyon yöntemi ile tiplendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1998Yüksek Lisans

  Çocukluk yaş gruplarından izole edilen patojenlerin antibiyotik direnç paternlerinin NCCLS kriterlerine göre makrodilüsyon ve disk diffüzyon yöntemi kullanılarak araştırılması

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Cupping Therapy , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Temel UMKE Eğitimi , Sağlık Bakanlığı

 • 2017Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Bezmialem Vakıf Üniversitesi deneysel Uygulama Araştırma Merkezi

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticilerin Eğitimi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Türkiye Sosyal Medya Tabanlı Afet Yönetim Sistemi "SES Türkiye" eğitimi , MEF Üniversitesi

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  67.Dönem Başlangıç seviyesi Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Kalkınma Ajanslarına Proje Başvurusu , İstanbul Kalkınma Ajansı

 • 2015Kalite Yönetimi

  Stratejik Planlama , TÜBİTAK-TÜSSİDE

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  KBRN Temel Eğitim Kursu , Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İleri Düzey Klinik Simülasyon Eğitimi , Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Fitoterapi Sertifikası , Bezmialem Fitoterapi Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  ISSOP Eğitim Kursu"Sağlam Çocuk İzlemi" , Sosyal Pediatri Sempozyumu

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitici Formasyonu Eğitimi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Airway Management and Rapid Serial Intubation Application , International Disaster'14 Congress

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Trauma Management in Disaster and Disaster Surgery-Amputations , International Disaster'14 Congress

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Communication in Disaster , International Disaster'14 Congress

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Intraosseous and ITClampPractises , International Disaster'14 Congress

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Crush Syndrome and Fasciotomy , İntarnational Disaster'14 Congress

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Rapid ECG Evaluation , International Disaster'14 Congress

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Performans Yönetimi, Süreç İyileştirme Teknikleri ve Stratejik Yönetime Giriş , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Temel Kalite Kavramları, Takım Olma, Süreç Yönetimi ve Özdeğerlendirme , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  III. Yönetici Hemşire Kursu , GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  1. DAS Okulu , Sağlık Bakanlığı-Hıfzısıhha-DAS Derneği

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon sertifikası , Sağlık Bakanlığı-Hıfzısıhha-DAS Derneği

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Hastane Yönetimi, Oryantasyon ve Karargah Hizmetleri , Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Hemşirelik Hizmetleri Kalite Günleri , Koç Üniversitesi - SANERC -Sağlık Bakanlığı

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Zaman ve Toplantı Yönetimi , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM)

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yaratıcı Düşünce. Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM)