Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Meme kanserli hastaların doku örneklerinde human papillomavirus (HPV) Varlığının PCR yöntemi ile tespit edilmesi ve hibridizasyon yöntemi ile tiplendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1998 Yüksek Lisans

  Çocukluk yaş gruplarından izole edilen patojenlerin antibiyotik direnç paternlerinin NCCLS kriterlerine göre makrodilüsyon ve disk diffüzyon yöntemi kullanılarak araştırılması

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021Eğitici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2018Cupping Therapy

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2017Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi deneysel Uygulama Araştırma Merkezi

 • 2017Temel UMKE Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı

 • 2017Eğiticilerin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2017Türkiye Sosyal Medya Tabanlı Afet Yönetim Sistemi "SES Türkiye" eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , MEF Üniversitesi

 • 2016İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 201567.Dönem Başlangıç seviyesi Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Kalkınma Ajanslarına Proje Başvurusu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Kalkınma Ajansı

 • 2015Stratejik Planlama

  Kalite Yönetimi , TÜBİTAK-TÜSSİDE

 • 2015KBRN Temel Eğitim Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

 • 2015İleri Düzey Klinik Simülasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

 • 2015Fitoterapi Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Fitoterapi Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2015ISSOP Eğitim Kursu"Sağlam Çocuk İzlemi"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sosyal Pediatri Sempozyumu

 • 2014Eğitici Formasyonu Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2014Communication in Disaster

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Disaster'14 Congress

 • 2014Rapid ECG Evaluation

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Disaster'14 Congress

 • 2014Intraosseous and ITClampPractises

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Disaster'14 Congress

 • 2014Trauma Management in Disaster and Disaster Surgery-Amputations

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Disaster'14 Congress

 • 2014Crush Syndrome and Fasciotomy

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İntarnational Disaster'14 Congress

 • 2014Airway Management and Rapid Serial Intubation Application

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Disaster'14 Congress

 • 2008Performans Yönetimi, Süreç İyileştirme Teknikleri ve Stratejik Yönetime Giriş

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 • 2008Temel Kalite Kavramları, Takım Olma, Süreç Yönetimi ve Özdeğerlendirme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 • 2008III. Yönetici Hemşire Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

 • 2008Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı-Hıfzısıhha-DAS Derneği

 • 20081. DAS Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı-Hıfzısıhha-DAS Derneği

 • 2007Hastane Yönetimi, Oryantasyon ve Karargah Hizmetleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2006Hemşirelik Hizmetleri Kalite Günleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Koç Üniversitesi - SANERC -Sağlık Bakanlığı

 • 2006Zaman ve Toplantı Yönetimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM)

 • 2005Yaratıcı Düşünce. Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM)