Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-2

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 2019AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-2

  Moderatör

  Hatay, Türkiye

 • 2019AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-1

  Davetli Konuşmacı

  Sinop, Türkiye

 • 2019AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-1

  Moderatör

  Sinop, Türkiye

 • 2019Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2019ı. Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2019AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Çalıştayı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2019International Health Society and Culture Symposium

  Katılımcı

  Amasya, Türkiye

 • 2019Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” Çalıştayı

  Moderatör

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018Evde Hasta Bakımı Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 20181. Sağlıkta Bilgi Belge Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 20181.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 20181.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Çalıştayı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2018Suda Boğulmalar Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018Suda Boğulmalar Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018International Scientific Researches Congress(UBAK)

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2018International Scientific Researches Congress (UBAK)

  Oturum Başkanı

  Mardin, Türkiye

 • 2018V. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018Laboratuvarda Preanalitik Süreç Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 20171st International Health Science Congress

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2017The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2017International CBRN Congress

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 20171st Middle East Disaster and Pre-hospital Management Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 20171. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2017WADEM Congress on Disaster and emergency Medicine

  Katılımcı

  Toronto, Kanada

 • 2017Hemşirelikte Bilim ve Kariyer Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017Preanalitik Evre Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 20171. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel yaklaşımlar

  Katılımcı

  Karabük, Türkiye

 • 2016IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2016Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 20163. Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 20161. International Simulation Symposium in Nursing Education

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015Sağlıkta Hukuk Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015Halk sağlığı Günleri-2015 Sağlık Okur Yazarlığı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015Kadın Sağlığını Etkileyen Enfeksiyonlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi"Uluslararası katılımlı"

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 20153. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014İnternational Disaster'14 Congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014Konsensus'14 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014IX.Yönetici Hemşire Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012TSK VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012Hastane Enfeksiyonları Sempozyumu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 20101. Ulusal HPV ve Kanser Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009TSK IV. Ulusal Askeri Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2009X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Erzurum, Türkiye

 • 2006II. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 200230. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1998VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1998Enfeksiyon Hastalıklarında Klinisyen Mikrobiyolog İşbirliğinin Önemi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 199710. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997First World Congress on Leishmaniosis

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996III. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 19951. Ulusal Toksoplazma Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2018Hemşirelikte İnovasyon yarışması üçüncülüğü

  1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

 • Mayıs 2018Sözel Bildiri Üçüncülüğü

  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği