Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 IV. ULUSAL RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA SEMPOZYUMU

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 idRc2020 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi

  Moderatör

  Eskişehir, Türkiye

 • 2020 idRc 2020 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi

  Moderatör

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019 Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Marmara Depreminden 20 Yıl Sonra

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-2

  Moderatör

  Hatay, Türkiye

 • 2019 AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-2

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 2019 AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-1

  Davetli Konuşmacı

  Sinop, Türkiye

 • 2019 AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Sempozyumu-1

  Moderatör

  Sinop, Türkiye

 • 2019 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2019 ı. Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 AFAD Ulusal Suda Boğulmalar ve Çeken (Rip) Akıntı Çalıştayı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 International Health Society and Culture Symposium

  Katılımcı

  Amasya, Türkiye

 • 2019 Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” Çalıştayı

  Moderatör

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019 Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 1. Sağlıkta Bilgi Belge Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Evde Hasta Bakımı Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 1.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Sığınak ve Ulusal Erken Uyarı Çalıştayı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 The 4th International Symposium on Development of CBRN Protection Capabilities

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 2018 Suda Boğulmalar Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Suda Boğulmalar Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 International Scientific Researches Congress(UBAK)

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2018 International Scientific Researches Congress (UBAK)

  Oturum Başkanı

  Mardin, Türkiye

 • 2018 V. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Laboratuvarda Preanalitik Süreç Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1st International Health Science Congress

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2017 International CBRN Congress

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1st Middle East Disaster and Pre-hospital Management Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2017 WADEM Congress on Disaster and emergency Medicine

  Katılımcı

  Toronto, Kanada

 • 2017 Preanalitik Evre Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Hemşirelikte Bilim ve Kariyer Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel yaklaşımlar

  Katılımcı

  Karabük, Türkiye

 • 2016 IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2016 Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 3. Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 1. International Simulation Symposium in Nursing Education

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İç Hastalıklarında Hastane İnfeksiyonu Kontrolü Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Sağlıkta Hukuk Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Halk sağlığı Günleri-2015 Sağlık Okur Yazarlığı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi"Uluslararası katılımlı"

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Kadın Sağlığını Etkileyen Enfeksiyonlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 İnternational Disaster'14 Congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Konsensus'14 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 IX.Yönetici Hemşire Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 TSK VI. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Hastane Enfeksiyonları Sempozyumu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 1. Ulusal HPV ve Kanser Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 TSK IV. Ulusal Askeri Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007 TSK III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Erzurum, Türkiye

 • 2006 II. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1998 VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1998 Enfeksiyon Hastalıklarında Klinisyen Mikrobiyolog İşbirliğinin Önemi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 First World Congress on Leishmaniosis

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 III. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 1. Ulusal Toksoplazma Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2020 Ameliyathanelerde Delici Kesici Aletler Nedeniyle Yaşanan İş Kazalarını Azaltmaya Yönelik Bir Araç

  İnovatif Hemşirelik Derneği

 • Mayıs 2018 Hemşirelikte İnovasyon yarışması üçüncülüğü

  1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

 • Mayıs 2018 Sözel Bildiri Üçüncülüğü

  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği