COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşirelerin ve Toplumun Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler


İLHAN N., ERDOĞAN Ö., DEMİRCAN B., ADIGÜZEL Y., KIYAK Y., AŞTI T.

7. Uluslararası Covid-19 Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 05 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes