Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2014 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, Teknoloji Transfer Ofisi

 • 2018 - Devam Ediyor BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 • 2018 - Devam Ediyor BAP Koordinatörü

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2017 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sks Kagem Koordinatörü

 • 2016 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Kültür Ve Spor Direktörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2014 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Afet Yönetimi

 • 2014 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2016 - 2018 Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Yaşlı Bakım Programı

Akademi Dışı Deneyim

 • 1990 - 2014

  Diğer Kamu Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Hizmetleri Komutanlığı

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-1

 • Lisans SAĞLIK YÖNETİMİ-EPİDEMİYOLOJİ

 • Lisans AFET KÜLTÜRÜ-BESLENME VE DİYETETİK

 • Lisans MİKROBİYOLOJİ

 • Yüksek Lisans AFETLERE YÖNELİK BİREY VE TOPLUMUN EĞİTİMİ

 • Lisans HEMŞİRELİK-BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans HEMŞİRELİK-AFET HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans AFET YÖNETİMİ

 • Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 2

 • Lisans EPİDEMİYOLOJİ-HEMŞİRELİK

 • Lisans BESLENME-EPİDEMİYOLOJİ

 • Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ 2

 • Lisans KARİYER PLANLAMA

 • Yüksek Lisans AFET YÖNETİMİ YL.-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ- II

 • Yüksek Lisans AFET YÖNETİMİ YL.-AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ- I

 • Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ 1

 • Lisans AFET KÜLTÜRÜ-ODYOLOJİ

 • Yüksek Lisans HEMŞİRELİK-ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans MİKROBİYOLOJİ

 • Lisans SEÇMELİ-AFET KÜLTÜRÜ

 • Lisans SAĞLIK TÖNETİMİ-AFET YÖNETİMİ

 • Lisans HEMŞİRELİK-EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ VE BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

 • Yüksek Lisans HEMŞİRELİK YL.-ENFEKSİYON HASTALIKLARIVE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans BESLENME-GENEL MİKROBİYOLOJİ

 • Doktora AFET TIBBI-SAĞLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ-II

 • Yüksek Lisans Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Silahlar (KBRN)

 • Doktora Afet Yönetimi

 • Doktora Sağlık Afet Planları ve Operasyon Yönetimi

 • Ön Lisans TIBBİ LAB.-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

 • Lisans HEMŞİRELİK- AFET KÜLTÜRÜ

 • Doktora Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetimi I

 • Yüksek Lisans SEMİNER

 • Lisans SAĞLIK YÖNETİMİ-AFET YÖNETİMİ

 • Ön Lisans TIBBİ LAB.-ÖZEL MİKROBİYOLOJİ

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler