GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalına gelen kan kültürlerinin retrospektif değerlendirilmesi


Özyurt M., Albay A., ERDOĞAN Ö. , Başustaoğlu A., Gün H.

8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 06 October 1997

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey