Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Acute Renal Infarction; Case Series from Single Institution

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.26, no.2, pp.86-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Böbrek ve Üriner Sistem Komplikasyonları

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.274-282, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hiponatremik ve Normonatremik Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Osteoporoz 12 aylık Retrospektif Analiz

Turkish Nephrology Dialysis and Transplantation Journal, vol.26, no.1, pp.29-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Synthetic Cannabinoids Associated Acute Kidney Injury Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology, vol.10, no.2, pp.43-46, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A Case of Full House Nephropathy with Anti Nuclear Antibody Negative Lupus

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.23, no.2, pp.161-163, 2014 (Scopus) identifier

Phenyramidol Induced Acute Tubular Necrosis

Journal of Nephrology & Therapeutics, vol.4, no.01, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Mortal neutropenic enterocolitis in acute lymphoblastic leukemia

Open Journal of Internal Medicine, vol.3, no.02, pp.53-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sepsis Oluşturulmuş Ratlarda Böbrek Histopatolojisinin ve Aynı Modelde Askorbik Asitin Koruyucu Etkisinin Araştırılması

36. Ulusal Nefroloji Kongresi ile Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Bisfosfonat Kullanimina Bağli Nefrotik Sendrom: Olgu Sunumu.

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 03 October 2018

Gastrik Bipartisyon Operasyonundan İki Yil Sonra Görülen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu.

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 03 October 2018

Diyabetik nefropatili sıçanlarda ketoanaloglarının patolojik bulgulara etkisi.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongres, Antalya, Turkey, 18 October 2017, vol.26, pp.30 Sustainable Development

Mega Mesane; Batında Kitle Nedenlerinden Nadir Bir Olgu.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 October 2017, pp.107

Diyabetik Nefropatili Sıçanlarda Keto-analoglarının İnflamasyon Üzerine Etkisi.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 October 2017, pp.69 Sustainable Development

Göçmen Down Sendromlu Hemodiyaliz Hastasına Yaklaşım: Vaka Sunumu.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 October 2017, pp.175 Sustainable Development

Ritm Bozukluğu ile Acile Başvuran Kronik Hemodiyaliz Hastasında Aşırı Yüksek potasyum.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 October 2017, pp.154 Sustainable Development

İzotretionin Kullanımına Bağlı Proteinüri: Olgu Raporu.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 October 2017, pp.106

Rituksimab ile Düzelen Steroide Dirençli Fokal Segmental Glomeruloskleroz Olgusu.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.110

Shone Sendromlu Bir Hastada Kardiyorenal Sendrom Yönetimi.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.122

Ciddi Hiperkalseminin Yeni Bir Nedeni: Olgu Sunumu.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.122

Anamnezden Yola Çıkılarak Tanı Konmuş Fabry Olgusu.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.123

Böbrek Nakilli Bir Hastada Takrolimusa Bağlı Nötropeni.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.160

Peritoneal Diyaliz Tedavisine Başlama Endikasyonları.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.154

Primer Anjiyoplasti ile Başarılı Revaskülarizasyon Yapılan Renal Arter Trombozu Olgusu.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2016, pp.111

Nadir Bir Öksürük Nedeni: Baltoma.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 16 March 2016, pp.146

IgA Nefropatinin progresyonu ile hiperüriseminin ilişkisi

4. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Renalaz Hipertansiyon ve basit böbrek kistleri arasındaki yeni bir bilmece

4. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Orta yaş ve yaşlı populasyonda ürik asit yüksekliği ile D vitamini yetersizliği arasındaki ilişki

4. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Uzun sure komplikasyonsuz kullanılan gecici hemodiyaliz kateteri olgusu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Hemodiyaliz hastalarında vitamin D eksikliği normal toplumdan daha sıktır

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Bazal urik asit seviyesinin IgA nefropatisinde progresyona etkisi var mı

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Nadir gorulen takrolimus kullanımına bağlı dişeti hipertrofisi

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Kronik hemodiyaliz hastasında PİKA sendromuna bağlı malign hiperkalsemi olgusu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Periton diyalizinin nadir gorulen bir komplikasyonu Vaginal Fistul

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Hiyosin N butilbromur e bağlı akut postrenal bobrek hasarı

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Urik asit ve D vitamini Aralarında bir bağlantı mı var

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Abdominal aortada segmental stenoz olan direncli hipertansiyon olgusu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Uric acid allopurinol and endothelial dysfunction

European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Annual Congress, Amsterdam, The Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29

Kolşisin e yanıtsız ailevi akdeniz ateşinde anakinra

3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 9 - 13 April 2014

Transplantlı hastalarda nedeni bilinmeyen ateşin nadir bir Nedeni

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Sekonder hipertansiyonun eski ancak yeni tanınan bir nedeni

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

Hipokalemik metabolik alkolozun nadir bir nedeni Gitelman Sendromu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

Nefrotik sendromlu hastalarda oral izosorbid mononitrat tedavisinin proteinüri üzerine etkisi

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Sentetik marihuanaya bağlı gelişen akut böbrek hasarı

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Reno vasküler hipertansiyonun nadir bir nedeni Diyafragma krusunun renal artere basısı

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 November 2013

Siyah idrar ve koyu mavi cildi olan kronik hemodiyaliz hastası

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Propiltiourasile bağlı vaskülit kresentik glomerülonefrit ve Plazmositoz

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Guatr ile prezente olan amiloidoz olgusu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Kronik böbrek hasarlı hastada metformine bağlı laktik asidoz

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Renal transplantlı hastada diyarenin nadir bir nedeni Ramipril

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 November 2013

Preeklampsi sonrası postpartum fokal glomerüloskleroz olgusu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Sarkoidoza eşlik eden IgA nefropatisi olgusu

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Adipositokinler kronik hemodiyaliz hastalarinda malnütrisyon ve inflamasyonla ilişkilidir

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Lityum ile ilişkili son dönem böbrek yetersizliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Full House Nefropatili Seronegatif Lupus Nefriti

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Kolonoskopi Sonrası Görülen Akut Fosfat Nefropatisi Olguları

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Feniramidol ile ilişkili akut interstisyel nefrit

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Posttransplant Maligniteler

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012

Testiküler kitle iile başvuran bir kresentik glomerulonefrit olgusu

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010

Hypererythroblastosis in a case with Prymidine 5 Nucleotidase to whom splenectomy performed before

8th Annual Congress of the European Federation of Internal Medicine., 27 - 30 May 2009, vol.20, pp.124-125

Acute Parkinsonism due to extrapontine myelinolysis Case report

8th Annual Congress of the European Federation of Internal Medicine., 27 - 30 May 2009, vol.20, pp.133-134

Aeromonas bacteremia in a patient with acute lymphocytic leukemia

8 th Annual Congress of the European Federation of Internal Medicine, 27 - 30 May 2009, vol.20, pp.251-252

A case of Sunitinib induced thrombocytopenic purpura and acute renal failure

8 th Annual Congress of the European Federation of Internal Medicine., 27 - 30 May 2009, vol.20, pp.121-122

Kriptojenik dekompanse karaciğer sirozu ile ilişkili IgA nefropatisi

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Myopati ile başvuran primer hiperaldosteronizm sendromu

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Pnömoni tablosu ile başvuran sağ kalp endokarditi

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 07 September 2007