Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Irritabl Bağırsak Sendromu Tedavisinde D Vitaminin Rolü

Izmir Demokrasi University International Congress of Health Sciences, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.41

Crohn Hastalığında Güncel Beslenme Yaklaşımları

3rd InternationalCurrent Studies on Science, Technology Social Sciences, Adana, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.33-34

The impact of nutrition and lifestyle on infertility

3rdEuroasianChem2020, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.322

Nutritional Psychology in Elderly

3rdEurasianBiochem2020, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.325