Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Toplu Beslenme Sistemleri II

  • Lisans Beslenme Durum Değerlendirilmesi

  • Lisans Beslenme Antropolojisi

  • Lisans Yaşlılıkta Beslenme

  • Lisans Türk ve Dünya Mutfakları Kültürü