Nigella Sativa (Çörek Otu) ve Sağlık Üzerine Etkileri


Mendeş B., Er Döngel H.

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Nigella Sativa (Çörek Otu) ve Sağlık Üzerine Etkileri

Nigella Sativa (Black Seed) and Its Effects on Health

 

Öğr. Gör. Beyza Mendeş1*, Hilal Er Döngel

1*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Eyüpsultan, Türkiye. bmendes@bezmialem.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-4182-1273.

2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Türkiye. dyt.hilaler@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0028-3042

 

ÖZET

Kutsanmış tohumlar olarak da bilinen Nigella sativa, eski Latince de ‘Her derde deva ilaç’ denilmekteydi. Çörek otunun Arapça adı Habbatus Sauda ya da Habbat al Baraka’dır. İngilizcede ise çörek otu siyah kimyon ya da siyah tohum olarak bilinir. Nigella sativa, Ranunculaceae (düğün çiçeğigiller) familyasının bir üyesidir. Tohumların kimyasal içerikleri yetiştiği coğrafi bölgeye ve iklime bağlı olarak küçük değişiklikler göstermektedir. Dünyada hastalıkları tedavi etmek için yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan şifalı bir bitki olan Nigella sativa tohumu antihistaminik, antidiyabetik, antihipertansif, antiinflamatuar, antimikrobiyal etkileri vardır. Ayrıca nörolojik hastalıklarda ve kısırlıkta tedavi edici rollere sahiptir. Nigella sativa'nın tıbbi aktivitesinden kumarinler, saponinler, alkaloidler, flavonoidler, sabit yağlar ve fenolikler sorumludur. Ayrıca tohumlarda miristik asit, vitaminler ve bazı eser metalleri de içerdiği yapılan çalışmalarda bildirilmektedir. Sonuç olarak; Nigella sativa, dünya çapında önemli bir şifalı bitki olarak kabul edilmektedir. Yapısında bulunan fitokimyasallar sayesinde sindirim, solunum, bağışıklık ve merkezi sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu derleme de Nigella sativa’nın sağlık üzerine etkileri incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Nigella sativa, çörek otu, hastalıklar

ABSRACT

Nigella sativa, also known as the blessed seeds, was called the 'panacea remedy' in ancient Latin. The Arabic name for black seed is Habbatus Sauda or Habbat al Baraka. In English, Nigella sativa is known as black cumin or black seed. Nigella sativa is a member of the Ranunculaceae family. The chemical content of the seeds varies slightly depending on the geographical region and climate. Nigella sativa seed is a medicinal plant that has been widely used for centuries to treat various disease in the world, it has antihistaminic, antidiabetic, antihypertensive, anti-inflammatory, antimicrobial effects. In addition, it has therapeutic roles in neurological disease and infertility. Coumarins, saponins, alkaloids, flavonoids, fixed oils and phenolics are responsible from the medicinal activity of Nigella sativa. In addition, studies have reported that seeds contain myristic acid, vitamins and some trace metals. As a result; Nigella sativa is recognized as an important medicinal herb worldwide. Thanks to the phytochemicals in its structure, its positive effects on digestion, respiratory, immune and central nervous system have been proven by various studies. In this review, the effects of Nigella sativa on health were examined.

 

Keywords: Nigella sativa, black seed, diseases