Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dependence of grip strength on shoulder position and its implications for ergonomics practice

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES, cilt.29, sa.3, ss.265-274, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Age- and gender-specific normative data of pinch strengths in a healthy Turkish population

Journal of Hand Surgery: European Volume, cilt.37, sa.5, ss.436-466, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Development of normative data for cylindrical grasp pressure

International Journal of Industrial Ergonomics, cilt.41, sa.5, ss.509-519, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rehabilitation of a Localized Scleroderma Patient with Rigid Contractures

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.6, sa.4, ss.312-316, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Rijid Kontraktürleri Olan Lokalize Skleroderma Tanılı Bir Hastanın Rehabilitasyonu

Bezmiâlem Science, cilt.6, sa.4, ss.312-316, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Romatizma Olur! (Aile Bilgilendirme Rehberi)

Klinik Gelişim, cilt.19, sa.6, ss.92-107, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physical and Occupational Therapy Management of a Patient with Systemic Sclerosis: A Case Report

The Journal of NAROT, cilt.12, sa.2, ss.17-21, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Measurement of Pain in Patients with Rheumatic Diseases

The Journal of NAROT, cilt.12, sa.1, ss.41-45, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Patients with Rheumatic Diseases: An Overview

The Journal of NAROT, cilt.11, sa.2, ss.56-61, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romatizmal Hastalıklarda Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.8, sa.6, ss.42-47, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

El Cerrahisi Bilim Dalı Polikliniği'ne Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.7, sa.3, ss.110-123, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boş Zamanları Değerlendirme, Stres ve Myokard İnfarktüsü

İstanbul Tıp Dergisi, cilt.56, sa.2, ss.8-14, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Romatoid Artritli Hastalarda El Splinti Uygulaması

İstanbul Tıp Dergisi, cilt.56, sa.1, ss.110-123, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Orman Ürünleri Sanayinde Çalışan İşçilerin El Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.7, sa.2, ss.64-72, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

El Fleksör Tendon Yaralanmalarının Postoperatif Rehabilitasyon Sonuçları

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.7, sa.1, ss.40-49, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romatoid Artritli Hastalara Uygulanan Rehabilitasyon Eğitim Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Fizyoterapi Rehabilitasyon, cilt.15, sa.3, ss.208-211, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

20-84 Yaş Arasındaki Sağlıklı Kişilerde El Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, cilt.25, ss.104-106, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Promoting Neuroplasticity Throughout Childhood by Design

Experiential Design – Rethinking Relations Between People, Objects and Environments , Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 17 Ocak 2020, ss.1-3

Seri Alçılama Yönteminin Artritli Elde Boutonnière Deformitesinin Düzeltilmesi Üzerindeki Etkisi

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 07 Ekim 2010, cilt.21, sa.3, ss.163

Stresle Başa Çıkmada Uğraşıların/ Aktivitelerin Rolü Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

1st International Congress of Social Awareness in Mental Health, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2019, ss.25

Uğraşı (Occupation) Farkındalığı İle Kişisel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Araştırılması

1st International Congress of Social Awareness in Mental Health, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2019, ss.24

Engelli Çocuklarda Sanatsal Gelişim Evrelerinin İncelenmesi

Engellilik Araştırmaları Konferansı: Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.100-101

The Use of Smartphone Applications in Rehabilitation Area as Assessment Tools

1st International Conference On Robotic Technology and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2018, ss.12

The Immediate Effect Of Static Wrist Orthoses On Hand and Upper Extremity Functions

International Closing Congress “Occupational Therapy and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs 2017, ss.124

Lokalize Sklerodermalı Bir Hastanın Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2016, cilt.27, sa.3

Sistemik Sklerozlu Olgularda Seri Alçılama Yönteminin Parmak Fleksiyon Kontraktürlerinin Düzeltmesi Üzerindeki Etkisi

2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2016, cilt.27, sa.3

Juvenil İdyopatik Artritli Olgularda Okul Eğitimine Katılımda Karşılaşılan Sorunların Retrospektif Analizi

2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2016, cilt.27, sa.3

Etanercept for the Treatment of Calcinosis

Annual European Congress of Rheumatology. EULAR 2006, Amsterdam, Hollanda, 21 Haziran 2006, ss.646

Down Sendromlu Adolesanlarda El Becerisi ve Kavrama Kuvveti

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Türkiye, 08 Nisan 2014, cilt.25, sa.1

Multipl Sklerozlu Hastalarda Ağrıyla İlgili Özelliklerin Analizi

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Türkiye, 08 Nisan 2014, cilt.25, sa.1

Yatağa Bağımlı Juvenil Dermatomyozitli Bir Hastada Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tedavisinin Etkinliği

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, Türkiye, 09 Mayıs 2013, cilt.24, sa.2

Sistemik Sklerozlu Hastalarda Statik El Splintlerinin Deformitlerin Önlenmesindeki Etkisi

VIII. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Eylül 2012, ss.233-236

Bilgisayar Kontrollü Programlanabilir Kas Uyarım Cihazı

XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 Nisan 2012, cilt.23, sa.1

El Bileği Eklemi için Biaksiyal Elektronik Açı Ölçer Tasarımı

XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 Nisan 2012, cilt.23, sa.1

Romatoid artritli hastalarda iki kavrama kuvveti ölçüm cihazının analizi

XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 Nisan 2012, cilt.23, sa.1

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Konservatif Tedavi Yöntemi Sonuçlarının Analizi

III. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2011, cilt.22, sa.2, ss.130

Büro Çalışanları ve Sanayi İşçilerinde El Beceri Seviyelerinin ve Kavrama Gücünün Karşılaştırılması

III. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2011, cilt.22, sa.2, ss.131

Romatoid Artritli Hastalarda El Bileği İmmobilizasyon Ortezlerinin Kavrama Ve Tutma Kuvvetleri Üzerindeki İlk Etkisi

II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Mayıs 2009, cilt.20, sa.2, ss.139

Clinical, Laboratory and Radiological Findings of Patients With Familial Mediterranian Fever Associated Ankylosing Spondylitis (FMF-AS)

5th International Congress on Familial Mediterranean Fever and Systemic Autoinflammatory Diseases, Roma, İtalya, 04 Nisan 2008, ss.193

The Frequency of Ankylosing Spondylitis among Familial Mediterranean Fever (FMF) Patients Followed in a University Hospital

5th International Congress on Familial Mediterranean Fever and Systemic Autoinflammatory Diseases, Roma, İtalya, 04 Nisan 2008, ss.193

Development of a "neuro-orthosis" for the control of wrist movements in patients with carpal tunnel syndrome: Preliminary results

29th Annual International Conference of IEEE-EMBS, Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'07, Lyon, Fransa, 23 - 26 Ağustos 2007, ss.4794-4797 identifier identifier identifier

The Correlation Between Grip Strength and Grip Pressure in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis

14th European Paediatric Rheumatology Congress, İstanbul, Türkiye, 05 Eylül 2007, ss.232

Sistemik Sklerozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Vaka Raporu

Ulusal Romatoloji Kongresi 1998, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 1998, ss.229

Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda 3 Ağrı Ölçüm Yönteminin Mukayesesi

VII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 1998

Sistemik Sklerozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Vaka Raporu

VII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 1998

Poliartiküler Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda El Bileği Eklem Anormallikleri

VI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 06 Kasım 1996, ss.40-41

Myokard İnfarktusu Sonrasi Hastane İçi Rehabilitasyon Programının Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 1993, ss.57

Egzersiz Testi Fiziksel Kapasite Bakımından Kendine Güveni Arttırmada Rol Oynuyor mu?

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 1993, ss.56

Romatoid Artritli Hastalarin Rehabilitasyonunda Ev Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 1993, ss.53

KOAH'lı Hastalarda Göğüs Ekspansiyonu, Dispne ve Fonksiyonel Bağımsızlık İlişkisi

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 1993, ss.59

Myokard İnfarktüsü Sonrasi Hastane İçi Rehabilitasyon Programının Ön Sonuçları

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 1993, ss.58

Konnektif Doku Hastalıklarında Rehabilitasyon Programının Mobilite Aktivitelerine Etkisi

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 1993, ss.52

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarda Fonksiyonel Aktivite Düzeyleri

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 1993, ss.38

Diz Endoprotezi Rehabilitasyonunda CPM Kullanımı

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 1993, ss.50

Konnektif Doku Hastalıklarında Rehabilitasyon Programının El Aktivitelerine Etkisi

XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 1993, ss.51

El Cerrahisi Bilim Dalı Polikliniğine Başvuran İş Kazalarinin Değerlendirilmesi

III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 1992, ss.63

The Effects of a Rehabilitation Program in Hand Functions of Patients with Rheumatoid Arthritis

11th International Congress of World Federation of Occupational Therapists, İngiltere, ss.22

Kitap & Kitap Bölümleri

Egzersizin ve Atelin Önemi

Çocuklarda Romatizma Olur: Hasta Bilgilendirme El Kitabı, Kasapçopur Ö, Özdoğan H, Editör, İstanbul Üniversitesi Hasta Okulu Yayınları, İstanbul, ss.25-30, 1994