Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü

 • 2015 - 2020 Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi

 • 2015 - 2015 Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2014 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ergoterapi

 • 2009 - 2014 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2008 - 2008 Doktor

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı

 • 1996 - 2008 Uzman

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 1997 - 1997 Diğer

  The University Of Leeds, Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Romatoloji Bölümleri

 • 1994 - 1996 Uzman

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

 • 1991 - 1994 Diğer

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi Yüksek Lisans Programı

 • 2018 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2017 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü

 • 2014 - 2015 Bölüm Başkanı

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ergoterapi Bölümü

 • 2014 - 2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 • 2013 - 2014 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 - 2014 Bölüm Başkanı

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2009 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Lisans Biyomekanik ve Kinezyoloji

 • Lisans Ergoterapiye Giriş

 • Lisans Klinik Uygulama-II

 • Lisans Romatolojik Rehabilitasyonda Ergoterapi

 • Lisans Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları

 • Lisans Biyoistatistik

 • Lisans Sosyoloji

 • Lisans Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ergoterapi

 • Lisans Ergoterapide Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Öğrenci Mezuniyet Projesi

 • Lisans Klinik Uygulama-I

 • Ön Lisans Kinezyoloji ve Biyomekanik

 • Lisans Sosyoloji

 • Lisans Ergoterapide Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Mesleki Rehabilitasyon

 • Lisans Ergoterapiye Giriş

 • Lisans Romatoloji

 • Lisans Ergonomi (Sosyal Seçmeli Ders)

 • Lisans Kas İskelet Sistemi Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi

 • Lisans Biyomekanik ve Kinezyoloji

 • Lisans Sağlıklı Yaşam Stratejileri

 • Lisans Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları

 • Lisans Geriatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi

 • Lisans Günlük Yaşam Aktiviteleri

 • Lisans El Rehabilitasyonu

 • Lisans Psikososyal Rehabilitasyon

 • Lisans Kas İskelet Sistemi Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapiklarında Ergoterapi

 • Ön Lisans Ergonomi (Seçmeli ders)

 • Lisans Biyomekanik ve Kinezyoloji-I

 • Ön Lisans Kinezyoloji ve Biyomekanik

 • Lisans Ergonomi (Seçmeli ders)

 • Lisans Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi

 • Lisans Ergonomi

 • Lisans Biyomekanik ve Kinezyoloji-II

 • Lisans Günlük Yaşam Aktiviteleri

 • Lisans Ergonomi (Seçmeli ders)

 • Lisans Ergonomi

 • Lisans Kognitif Rehabilitasyon

 • Lisans Ergonomi (Seçmeli ders)

 • Lisans Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi

 • Doktora Sağlıkta Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Ergonomik Prensipler

 • Lisans Rehabilitasyonda Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı

 • Lisans Psikososyal Rehabilitasyon

Tasarladığı Dersler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Eğitim Altyapısı Bilgileri

 • Eylül 2017 Ergoterapi Bölümü Temel Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvarı

  Laboratuvar

  Uğurlu Ü.

 • Nisan 2016 Ergoterapi Bölümü Uğraşı Çalışma Kapasitesi Değerlendirme ve Eğitim Laboratuvarı

  Laboratuvar

  Uğurlu Ü.

 • Mart 2016 Ergoterapi Bölümü Duyu Bütünlüğü ve Kognitif Eğitim Laboratuvarı

  Laboratuvar

  Uğurlu Ü.

 • Ocak 2016 Ergoterapi Bölümü GYA Değerlendirme ve Eğitim Laboratuvarı

  Laboratuvar

  Uğurlu Ü.

Tasarlanan Programlar

 • 2018 - Devam Ediyor Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans-Tezli

  Uğurlu Ü.

 • 2015 - Devam Ediyor Ergoterapi Lisans Programı

  Lisans

  Uğurlu Ü.

 • 2014 - Devam Ediyor Ergoterapi Lisans Programı

  Lisans

  Uğurlu Ü.