Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 Pandeminin Eğitim-Öğretim Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Yaşadığı Güçlüklerle Başa Çıkma Yöntemleri

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Recent Changes in Worldwide Income Distribution and Their Political Effects

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Palyatif Bakın ve Ergoterapi

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Sociologic Imaginations

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 I. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi Derneği Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 I. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 Türk Kızılay Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi Akademik Danışma Kurulu Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 Multidisipliner Bakışla Ergoterapi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Ülke Günleri-5: Kırgızistan

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Fizyoterapi ve Ergoterapi Ortak Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Biraz Ergoterapi Konuşalım

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Multidisipliner Bakışla Ergoterapi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Herakleitos’tan Sofistlere Antikçağ Felsefesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Duyguların Psikolojisi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu’na Yaklaşım Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu’na Yaklaşım Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Üsküdar Üniversitesi I.Ergoterapi Öğrenci Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2019 Deneyimlerle Ergoterapiye Dair Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi “Teoriden Pratiğe”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Üsküdar Üniversitesi I.Ergoterapi Öğrenci Kongresi: Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Deneyimlerle Ergoterapiye Dair Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 1.Uluslarası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 “Biraz Ergoterapi Konuşalım”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 1st International Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 1st International Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Romatoid Artritte El Deformiteleri Ortezlemesi ve Rehabilitasyonu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Hemşirelikte Bilim Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 3.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 3. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Ergoterapide Kariyer Günü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Ergoterapide Kariyer Günü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 KAGEM: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 2.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Lenfödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Lenfödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Yaşamın İçindeki Uğraşı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Dezavantajlı Bireylerde Geleneksel ve Modern Terapi Yöntemleri İle Sosyal Rehabilitasyonun Yeri Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Dezavantajlı Bireylerde Geleneksel ve Modern Terapi Yöntemleri İle Sosyal Rehabilitasyonun Yeri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 ENPHE Spring Seminar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 II. Yeditepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, “Suyun Fizyoterapi ve Rehabilitasyondaki Yeri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Özürlüler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Özürlüler Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Sporcu Sağlığı Paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2012 VIII. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 VIII. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2011 III. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2010 XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 2010 1.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 I. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 14th European Paediatric Rheumatology Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Biyomut 2006, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Müzisyen Sağlığı Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Romatizmal Hastalıklar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1998 VII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1998 Ulusal Romatoloji Kongresi 1998

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1998 Kadın sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1998 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Alt Ekstremite Deformitelerinde Yürüme Bozuklukları ve Rehabilitasyonu Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, İstanbul Bölge toplantıları: Serebral Palsi Alt ekstremite Problemleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1996 VI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 1996 VIII. Akdeniz Romatoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1996 El Cerrahisi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2009 En İyi Sunum Ödülü

  II. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Burslar

 • 2014 - 2015 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 75

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

 • Ocak 2020 Türk Kızılay Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesi Akademik Danışma Kurulu Çalıştayı

  Çalıştay

  Türk Kızılayı, Türkiye

 • Aralık 2019 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

  Konferans

  T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı , Türkiye

 • Aralık 2017 Aktivite Performans Modeli

  Seminer

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2017 Ergoterapinin Tarihsel Gelişimi ve Çalışma Alanları

  Seminer

  Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2016 Rehabilitasyon Mühendisliği

  Seminer

  İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2014 Pediatrik Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Seminer

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye

 • Ocak 2012 Romatolojik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  Seminer

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2011 Romatoid Artritte Ortez Uygulamaları

  Seminer

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2010 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

  Seminer

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Türkiye

 • Haziran 2009 Rehabilitasyon Mühendisliği

  Seminer

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Türkiye

 • Ocak 2009 Romatolojik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

  Seminer

  İstanbul Bilim Üniversitesi, Türkiye