Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum endocan levels in women with restless legs syndrome.

Neuropsychiatric disease and treatment, cilt.11, ss.2919-25, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

One-Stage Cleft Lip and Palate Repair in an Older Population

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determining the number of intraparotid lymph nodes: Postmortem examination

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.42, ss.657-660, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of calcium channel blocker use with lower hemoglobin levels in chronic kidney disease

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.17, ss.2530-2537, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gastroenterology cases of cutaneous leukocytoclastic vasculitis.

Case reports in medicine, cilt.2013, ss.264189, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heroin-induced chronic symmetrical skin ulcers of the forearms in a young adult.

European journal of dermatology : EJD, cilt.22, ss.414, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The comparison of complication rates of subtype subciliary approaches: The review of literature

Journal of Experimental and Clinical Medicine (Turkey), cilt.33, ss.211-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

an unusual location for a pressure ulcer the nasal bridge

wounds, cilt.25, ss.9-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of hand injuries in children between 0-6 years of age

Turkiye Klinikleri Pediatri, cilt.24, ss.89-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Auto super charge of the ALT during the rec of lower ext

Surgical Practice, cilt.18, ss.90-3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Healing following Experimental Tracheal Injury and Repair: A Comparative Study in the Rat Model (

27th congress of The Association of Paediatric Surgeons of Pakistan (APSP) and 8th congress of Federation of Associations of Pediatric Surgeons of SAARC Countries (FAPSS) 2019, Lahore, Pakistan, 22 February - 18 March 2019

İnop Hangi hasta Ne Zaman

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 November 2015

Neutrophil elastase inhibitor increases flap survival in experimental degloving injuries

9th Congress of The Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 17 - 20 September 2015

KRANİOSİNOSİTOZ CERRAHİSİNDE DENEYİMLERİMİZ

28.TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014

Kraniyofasiyal cerrahi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Türkiye, 28 - 31 October 2013

Ayaktan ele parmak naklinde doku defektini onarmak için eş zamanlı ikinci serbest flep uygulaması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 31 October - 04 November 2012

Yumuşak doku defektlerinin onarımına yeni bir yaklaşım reoverekspanded flepler

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 31 October - 04 November 2012

Temel mikrocerrahi teknikleri

12. Temel Mikrocerrahi Kursu, Türkiye, 24 - 28 April 2012

Çoklu teknik kombinasyonu ile kompleks nazal defektin rekonstrüksiyonu

32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 September 2010

Diyabetik Ratlarda Vinblastinin Mikrovasküler Anastomoz İyileşmesine Etkileri

III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 November 2007

A new modification of glabellar flap Flap in flap technique

5th Congress of The Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 22 - 26 May 2007

Flep ya da defekt alanlarının klasik bir resim işlem programı ile kolay yoldan hesaplanması

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 23 September 2006

Kraniofasyal Kemik Defektlerinin Stereolitografik Teknikle Onarımı

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 20 - 23 September 2006

Benign klinik seyir gösteren malign nodüler hidradenom Olgu sunumu

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 September - 23 June 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Stone Plastik Cerrahide Güncel Bilgiler

Yarık dudak ve damak / Kraniyofasiyal anomaliler, Nebil Yeşiloğlu , Editör, Sevil, 2014