Trombositten zengin plazma ön uygulamasının kompozit kartilaj greftlerde yaşayabilirlik ve anjiyogenez üzerine etkisi tavşanlarda deneysel çalışma


SEVİM K. Z., YAZAR M., IRMAK F., SOLUK TEKKEŞİN M., YILDIZ K., ŞİRVAN S. S., ...More

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012 identifier identifier identifier

  • Publication Type: Conference Paper
  • Doi Number: 10.1016/j.joms.2014.01.001
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes