Trombositten zengin plazma ön uygulamasının kompozit kartilaj greftlerde yaşayabilirlik ve anjiyogenez üzerine etkisi tavşanlarda deneysel çalışma


SEVİM K. Z. , YAZAR M., IRMAK F., SOLUK TEKKEŞİN M., YILDIZ K., ŞİRVAN S. S. , ...More

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012 identifier identifier identifier

  • Publication Type: Conference Paper
  • Doi Number: 10.1016/j.joms.2014.01.001
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes