Dermatofibrosarkom Protuberans 5 olgunun incelenmesi


KARŞIDAĞ S., ÖZCAN A., KARASOY YEŞİLADA A., YILDIZ K., UĞURLU K.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.19, no.1, pp.9-12, 2011 (Scopus)