Yağ Çekme Ameliyatının Liposuction Yarattığı Travmanın Aksiyel Paternli Deri Fleplerinin Sağ Kalımına Etkisi Ve Flep Geciktirme Tekniği Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Deneysel Bir Çalışma


YEŞİLOĞLU N., SARICI M., TEMİZ G., YILDIZ K. , AKPINAR A. C. , GÜVERCİN E., ...More

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, Turkey, 29 - 01 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey