Karpal tünel sendromunda cerrahi tedavi tekniğinin etkinliğinin değerlendirilmesinde boston skalasının yeri


ÖZSOY Z., YOĞUN N., YILDIZ K. , DUYGU Ç.

32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Turkey, 15 - 19 September 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey