Karpal tünel sendromunda cerrahi tedavi tekniğinin etkinliğinin değerlendirilmesinde boston skalasının yeri


ÖZSOY Z., YOĞUN N., YILDIZ K., DUYGU Ç.

32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Turkey, 15 - 19 September 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes