Kraniofasyal Kemik Defektlerinin Stereolitografik Teknikle Onarımı


TURGUT G., YILDIZ K. , KARASOY A., BAŞ L., TURGUT İ.

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 20 - 23 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey