Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Histogram Planimetry Method for the Measurement of Irregular Wounds

WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE, vol.28, no.9, pp.328-333, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Serum endocan levels in women with restless legs syndrome.

Neuropsychiatric disease and treatment, vol.11, pp.2919-25, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

One-Stage Cleft Lip and Palate Repair in an Older Population

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.26, no.5, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Determining the number of intraparotid lymph nodes: Postmortem examination

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.42, no.5, pp.657-660, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Association of calcium channel blocker use with lower hemoglobin levels in chronic kidney disease

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.17, no.18, pp.2530-2537, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Unusual Pressure Ulcer of the Arm Due to Cuff of Sphygmomanometer

WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE, vol.25, no.5, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Reply: Computer-Aided Design and Manufacture and Rapid Prototyped Polymethylmethacrylate Reconstruction

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.24, no.2, pp.682-683, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Gastroenterology cases of cutaneous leukocytoclastic vasculitis.

Case reports in medicine, vol.2013, pp.264189, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Heroin-induced chronic symmetrical skin ulcers of the forearms in a young adult.

European journal of dermatology : EJD, vol.22, no.3, pp.414, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Generation of Bone Tissue Using Adipose Tissue-derived Stem Cells

BEZMIALEM SCIENCE, vol.9, no.3, pp.294-300, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Boneless Maxillary Reconstruction

BEZMIALEM SCIENCE, vol.8, no.1, pp.102-105, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The comparison of complication rates of subtype subciliary approaches: The review of literature

Journal of Experimental and Clinical Medicine (Turkey), vol.33, no.4, pp.211-214, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

an unusual location for a pressure ulcer the nasal bridge

wounds, vol.25, pp.9-10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

analysis of hand ijuries in children between 0 6 years of age

Türkiye klinikleri j pediatri, vol.24, no.3, pp.89-94, 2015 (Other Refereed National Journals)

Analysis of hand injuries in children between 0-6 years of age

Turkiye Klinikleri Pediatri, vol.24, no.3, pp.89-94, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Effects Of Locally Applied Procaine On Wound Healing

Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), vol.4, no.1, pp.41-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

Deneysel Fare Çalışmalarında Otokanibalizasyonu Önlemek İçin Yeni Bir Yöntem

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.23, no.1, pp.48-50, 2015 (Other Refereed National Journals)

Auto super charge of the ALT during the rec of lower ext

Surgical Practice, vol.18, pp.90-3, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

FOREIGN BODY IN THE EXTENSOR TENDON SHEATH

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.77, no.2, pp.26-28, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Dermatofibrosarkom Protuberans 5 olgunun incelenmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.19, no.1, pp.9-12, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bilateral Pektoral Kas Flebi ile Geniş ve Enfekte Sternum Defektinin Örtümü

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, vol.40, no.4, pp.51-54, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Healing following Experimental Tracheal Injury and Repair: A Comparative Study in the Rat Model (

27th congress of The Association of Paediatric Surgeons of Pakistan (APSP) and 8th congress of Federation of Associations of Pediatric Surgeons of SAARC Countries (FAPSS) 2019, Lahore, Pakistan, 22 February - 18 March 2019

The prosthetic treatment of a patient with partial mandibular resection and reconstruction acase report

Türk Prosodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

Orta ve üst yüz kırıklarının endoskopik yaklaşımla tedavisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Skrotum defektlerinin rekonstrüksiyonunda anterolateral uyluk flebi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Abdominal duvar defektinde serbest fasya lata ve ALT myokütanöz flebi ile onarım

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Rijit eksternal distraktör RED ile monoblok yüz ilerletme ve sonuçların kantitatif değerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Farklı cerrahi flep geciktirme yöntemlerinin flep sağkalımına etkilerinin karşılaştırılması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

İnop Hangi hasta Ne Zaman

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Kraniyosinostoz cerrahisinde kalvaryum ekspansiyonunun kantitatif değerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Maksillofasiyal bölge cerrahisinde ankor dikişin çok yönlü kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Nazal Perinazal Bölge Rekonstrüksiyonları

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Tam katlı distal burun defektlerinin tek aşamalı fonksiyonel onarımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Neutrophil elastase inhibitor increases flap survival in experimental degloving injuries

9th Congress of The Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 17 - 20 September 2015

3D Image analysis of facial skeletal and soft tissue changes after monobloc distraction

The 16th Congress of International Society of Craniofacial Surgery (ISCFS), 14 - 18 September 2015

Kraniyosinostoz cerrahisi Olgularla Tedavi Yaklaşımları

Kraniyofasiyal Cerrahi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Marmara Bölge Toplantısı, Turkey, 06 March 2015

Deney hayvanlarında plastik cerrahi modelleri

8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Turkey, 7 - 16 February 2015

Akıllı telefon ve whatsapp uygulamasının plastik ve rekonstrüktik cerrahi kliniğinde çok yönlü kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Yirmi yaş altı komplike baş boyun kanseri ve tedavi yönetimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, Turkey, 29 October - 01 November 2014 Sustainable Development

Latissimus dorsi kas deri flebinin baş boyun bölgesi rekonstrüksiyonunda pediküllü olarak kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Kraniyofasiyal cerrahi deneyim paylaşımı ve gelişim süreci

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Ön kol Replantasyonu

2. Plastik Cerrahi Marmara Bölge Toplantısı, Turkey, 08 May 2014

KRANİOSİNOSİTOZ CERRAHİSİNDE DENEYİMLERİMİZ

28.TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

Kraniyofasiyal Cerrahi

Kraniyo-maksillo-fasyal Cerrahi konulu Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Ankara Bölge Toplantısı, Turkey, 06 November 2013

Kırık redüksiyonunda kullanılabilecek pratik bir yöntem intermaksiller fiksasyon vidası kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Jinekomastinin en güncel tedavi yöntemi Lazer lipoliz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Nörofibromatozis cerrahisinde hematom riski ve Ankaferd TM kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Kraniyofasiyal Cerrahi Ekibinin Kuruluşu ve İşleyişi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Posterior enstrümantasyon komplikasyonu olarak sırt ve bel bölgesinde açık yara oluşumu olgu sunumları

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Kasık ve perineal bölgeyi kaplayan geniş defektlerin onarımı Konjoint ALT ve TFL flebi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Kleinert Atele Bağlı Gelişen Kontakt Dermatit Olgusu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Kraniyofasiyal cerrahi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Kemik iliği kaynaklı zenginleştirilmiş kök hücrenin alt ekstremitedeki dolaşım bozukluğu ve kronik yarada kullanımı

Plastik Cerrahide PRP, Recell ve Doku Mühendisliğinde Güncel Yaklaşımlar, Turkey, 04 April 2013

Farklı tiplerde kompozit serbest venöz fleplerin önkol el ve parmak defektlerinde kullanımının değerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Asellüler dermal matriks matriderm uygulamalarımız

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

İkinci parmak fdp tendon duplikasyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Yumuşak doku defektlerinin onarımına yeni bir yaklaşım reoverekspanded flepler

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012 identifier identifier identifier

Yağ enjeksiyonu ile cutis verticis gyrata düzeltimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Lineer skleroderma nın malar lifting ve yağ enjeksiyonu ile düzeltimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Madelung hastalığı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Ayaktan ele parmak naklinde doku defektini onarmak için eş zamanlı ikinci serbest flep uygulaması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Meme küçültme ameliyatları ile meme hastalıkları risk grupları arasındaki ilişkinin analizi klinik ön çalışma

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Ayağın berrak hücreli tendon sarkomu olgu sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Parotis bezinin onkositoması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Serbest transvers servikal arter perforatör flebi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Venöz ülser tedavisinde kemik iliği kaynaklı zenginleştirilmiş hücre uygulaması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Temel mikrocerrahi teknikleri

12. Temel Mikrocerrahi Kursu, Turkey, 24 - 28 April 2012

Otosupercharge uygulanan serbest flep olgusu

5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Turkey, 15 - 17 December 2011

Venöz ülserli olguda otolog kemik iliği hücre uygulaması

1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, Turkey, 28 September - 02 October 2011

Parsiyel subkutan mastektomi sonrası gelişen areola defektinin düzeltimi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Ulnar Arter Yokluğu ile Birlikte Görülen Dominant Median Arter

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Serbest tensör fasia lata flebinin takla attırılarak tekrar kullanılması flep re flep

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Tendon Protezi Uygulamalarında Pulley Rekonstrüksiyonu İçin Yeni Bir Teknik Kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Giant perineo scrotal calcified fibrolipoma extending deep to The perineal muscles a case report

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

6 16 Yaş Grubu Çocuklarda El Yaralanmalarının Retrospektif Araştırılması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Ampute Dokudan Elde Edilen Flep ile Rekonstrüksiyon Denemesi Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Transvers Servikal Arter Ada Flebi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Reconstructive abdominoplasty presentation of two problematic cases

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Turkey, 14 - 18 September 2011

Flepte farklı ön koşullama teknikleri

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi, Turkey, 6 - 10 July 2011

Median sinir çift tenar dal anomalisi

32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Turkey, 15 - 19 September 2010

Karpal tünel sendromunda cerrahi tedavi tekniğinin etkinliğinin değerlendirilmesinde boston skalasının yeri

32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Turkey, 15 - 19 September 2010

Çoklu teknik kombinasyonu ile kompleks nazal defektin rekonstrüksiyonu

32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Turkey, 15 - 19 September 2010

A new modification of glabellar flap Flap in flap technique

5th Congress of The Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 22 - 26 May 2007 identifier identifier identifier

Flep ya da defekt alanlarının klasik bir resim işlem programı ile kolay yoldan hesaplanması

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 23 September 2006

Ağız İçi Defektlerin Serbest Fleple Rekonstrüksiyonu ve Protez ile Restorasyonu

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 20 - 23 September 2006

Estetik Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Vücut Dismorfik Bozukluk Sıklığı

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 20 - 23 September 2006

Kraniofasyal Kemik Defektlerinin Stereolitografik Teknikle Onarımı

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 20 - 23 September 2006

Hanhart Sendromlu Bir Olguda Mandibulada Yeni Bir İlerletme Osteotomi Tekniği

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 20 - 23 September 2006

Benign klinik seyir gösteren malign nodüler hidradenom Olgu sunumu

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Turkey, 20 September - 23 June 2006

Üst Ekstremite Yaralanmaları İle Gelen Hastaların Agresyon Düzeyinin Değerlendirilmesi

27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 14 - 17 September 2005

Köpekte Fasya Flebi Modeli ve Oral Kavitede Fasya İyileşmesinin Değerlendirilmesi

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2002

Baş Boyun Bölgesi Rekontrüksiyonunda Vertikal Trapez Myokutan Flep Kullanımı

25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2003

Extended Vertical Trapezius Myocutaneous Flap for Head and Neck Reconstruction

6. Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 1 - 05 October 2003

Opponensplastide Kullanılan Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi

23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 27 - 30 September 2001

Books & Book Chapters

Yarık dudak ve damak / Kraniyofasiyal anomaliler

in: Stone Plastik Cerrahide Güncel Bilgiler, Nebil Yeşiloğlu , Editor, Sevil, 2014