Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Statistical shape analysis of hand and wrist in paediatric population on radiographs

Turkish Journal Of Medical Sciences, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison Between Sleeve Gastrectomy and Exenatide on Type 2 Diabetic Patients

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.0, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Predictive and prognostic value of L-lactate, D-dimer, leukocyte, C-reactive protein and neutrophil/lymphocyte ratio in patients with acute mesenteric ischemia.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.26, sa.1, ss.86-94, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PARKINSON'S DISEASE: IS IT ACTUALLY AN INFLAMMATORY DISORDER?

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.21, sa.4, ss.483-489, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kesikli Veriler İçin Ortalama-Ortanca Eşitsizliği Üzerine İyileştirilmiş Bir Ders Kitabı Kuralı

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi

Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği Kongresi (TEGED), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2020, ss.1-2

Çocuklardaki El-Bilek Şeklinin İstatistiksel Şekil Analizi ile Değerlendirilmesi

11. INTERNATIONAL STATISTICS DAYS CONFERENCE, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.282-283

Tıpta Uzmanlık Tezlerinde Yapılan İstatistiksel Hataların Değerlendirilmesi

11th International Statistics Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.150-151

Sepsis Oluşturulmuş Ratlarda Böbrek Histopatolojisinin ve Aynı Modelde Askorbik Asitin Koruyucu Etkisinin Araştırılması

36. Ulusal Nefroloji Kongresi ile Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019