Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • İstatistik

  • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

  • Temel Bilimler