Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multidisciplinary approach for the rehabilitation of central giant cell granuloma: A clinical report

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.17, ss.528-533, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of Platelet-Rich Plasma on Fibrocartilage, Cartilage, and Bone Repair in Temporomandibular Joint

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.72, ss.277-284, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Reactive Lesion (Pyogenic Granuloma) Associated With Dental Implant: A Case Report

JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, cilt.39, ss.5-8, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Vertical ridge augmentation using sandwich osteotomy: 2 case reports.

General Dentistry, cilt.6, ss.22-25, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Anterior Mandibular Zone Safe for Implants

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Two case reports involving implants and fractured healing caps.

general dentistry, cilt.1, ss.52-55, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Combined orthodontic and surgical therapy for a deeply impacted third molar related with a dentigerous cyst

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.2012, ss.1-5, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Maxillary sinus floor augmentation in patients with maxillary sinus pseudocyst: case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.112, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Accidental benzalkonium chloride (zephiran) injection

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.112, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Oral mucosal involvement in Langerhans' cell histiocytosis: long-term follow-up of a rare case

AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL, cilt.56, ss.433-436, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Is It Possible to Shorten the Jaws Using Contraction Osteogenesis?

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.69, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Accidental use of alcohol during arthrocentesis of the temporomandibular joint

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.49, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A new anatomical landmark to simplify temporomandibular joint arthrocentesis

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.48, ss.310-311, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Alternative Method to Reposition the Dislocated Transport Segment During Vertical Alveolar Distraction

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.67, ss.2306-2310, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Osteochondroma of the mandibular coronoid process: a rare cause of limited mouth opening

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.47, ss.409-411, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A new approach to arthrocentesis of the temporomandibular joint

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.38, ss.85-86, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Maxillary Anterior Segmental Advancement of Hypoplastic Maxilla in Cleft Patients by Distraction Osteogenesis: Report Of Two Cases

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.66, ss.126-132, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Biomechanical comparison of different plating techniques in repair of mandibular angle fractures

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.104, ss.752-756, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Incomplete mobilization of the maxilla resulting in failed maxillary distraction: a case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.104, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Methylene blue marking as an aid to correct placement of dental implants: A technical note

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.65, ss.735-736, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of hemostatic agents on peripheral nerve function: An experimental study

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.65, ss.630-634, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Mandibular symphyseal distraction osteogenesis: review of three techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.36, ss.111-117, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Closure of a large palatal fistula with maxillary segmental distraction osteogenesis in a cleft palate patient

CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL, cilt.44, ss.112-115, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

In vitro Comparison of Biomechanical Characteristics of Sagittal Split Osteotromy Fixation Techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.35, ss.837-842, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Bite force and occlusal contact area changes following mandibular widening using distraction osteogenesis

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.101, ss.432-436, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Alveolar Distraction Osteogenesis of Bone Graft Reconstructed Mandible

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.100, ss.39-42, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Fibrolipomatous hamartoma in a patient with tuberous sclerosis: Report of a case

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.99, ss.202-206, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Familial ossifying fibromas: report of two cases

EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES, cilt.46, ss.61-64, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Impacted tooth in mandibular fracture line: Treatment with closed reduction

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.62, ss.289-291, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The reconstruction of oral defects with buccal fat pad

SWISS MEDICAL WEEKLY, cilt.133, ss.465-470, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Evaluation of autogenous grafts used in vestibuloplasty

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.31, ss.335-339, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A clinical study of oral mucous membrane pemphigoid

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.31, ss.340-344, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Peripheral glycerol injections in the treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: Retrospective analysis of 157 cases

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.59, ss.1176-1179, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Oral Nodular Fasciitis: A Case Report

EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES, cilt.43, ss.217-220, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Maxillary Double Lip: Report of Two Cases

EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES, cilt.43, ss.69-72, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The use of acrylic marbles for interposition arthroplasty in the treatment of temporomandibular joint ankylosis: follow-up of 47 cases

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.30, ss.32-36, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hyaline ring granuloma in inflammatory odontogenic cysts: Report of two cases

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.58, ss.115-118, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ORTOGNATİK CERRAHİ HASTALARINDA POSTOPERATİF KUSMA VE BULANTININ ÖNLENMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.362-365, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

.Postoperative Noisea and Vomiting in Orthognatic Surgery

J Dent Fac Atatürk Uni, cilt.1, ss.1-5, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nazal ve maksiler sinüs duvarını deviye eden geniş rezidüel odontojenik kist

erciyes üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.99-101, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temporomandibular eklem artrosentezinde uygulanan çeşitli yöntemsel farklılıkların geriye dönük değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implantların başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-3, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maksillanın yumuşak dokuyu da içeren miksoması: olgu sunumu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.1-3, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömülü maksiller kanin dişlerin çekimini takiben immediat implant yerleştirilmesi: 2 vaka nedeniyle

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-3, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst dudak içerisinde yerleşim gösteren pleomorfik adenom: olgu sunumu

Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.1, ss.1-5, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dental implantlar ve kullanım alanları

Ecza Yaşam, cilt.1, ss.34-36, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Maksiller Sinüs İçerisinde Gelişen Kompleks Odontoma ve Odontomaya Bağlı Olarak Gelişen Dentijeröz Kist

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, ss.311-316, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkan A, Celebi N. Dünden bugüne maksiler sinüs tabanı yükseltilmesi

Diş Hekimliğinde Estetik ve İmplant, cilt.5, ss.40-47, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Dünden bugüne maksiler sinüs tabanı yükseltilmesi

Diş Hekimliğinde Estetik ve İmplant, cilt.5, ss.40-47, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Verrucous Carcinoma:A Study of 12 Cases

EUROPEAN JOURNAL OF DENTİSTRY, cilt.4, ss.202-207, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral Mukozada Farklı Klinik Görünüm Sergileyen İki Lipom Olgusu: Olgu Sunumu

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.31-33, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tip II Diabetik Bir Hastaya Ait Palatal Pleomorfik Adenomanın Tedavisi: Vaka Raporu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.55-59, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alt Çenenin Distraksiyon Osteogenezis İle Genişletilmesi: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatür Derlemesi

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, cilt.11, ss.53-62, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgelere Göre Dental İmplant Şablonlarının Doğruluk Derecesinin Araştırılması

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahisi Dergisi, cilt.10, ss.9-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deri Fistülü ile Birlikte Gözlenen Maksillanın Kompleks Odontoması: Vaka Raporu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.19-22, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Çekimi Sonrası İzlenen Mandibular Osteomyelitis

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, cilt.8, ss.46-50, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimliği Pratiğinde Karşılaşılan Akut Maksiller Sinüs Açıklıkları ve Tedavisi

Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Dergisi, cilt.1, ss.1-5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular Anestezi Sebebiyle Oluşan İnferior Alveolar ve Lingual Sinir Hasarlarının İnsidansı Üzerine Klinik Araştırma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.90-93, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gecikmiş Dudak Yarığı Onarımı: İki Olgu Raporu

Ondokuz Mayıs Üni Dişhek Fak Derg,, cilt.4, ss.37-40, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atrofik Kretlerin Hidroksiapatit Yerleştirilmiş Vikril Tüp ile Ögmentasyonu: 16 Vaka Takibi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.10-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eksizyonel Biopsi Sonrası Periosteal Flep ve Serbest Dişeti Grefti Uygulaması: Teknik Rapor

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.149-153, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraoral Defektlerin Onarımında Bukkal Yağ Dokusunun Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üni Dişhek Fak Derg, cilt.4, ss.5-10, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stafne’nin Lingual Kortikal Mandibular Defekti : İki Vaka Raporu

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.3, ss.103-105, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dudaklara Gömülen Kesici Diş Fragmanları: Bir Vaka Raporu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, ss.77-80, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kortikokansellöz Blok Greftler ile Rezidüel Alveol Yarıklarının Rekonstrüksiyonu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, ss.1-6, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rezidüel Oronazal Fistüllerin Onarımında Bukkal Sulkus Flebi Kullanımı: Vaka Raporları

Ankara Üniversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.179-183, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geniş Odontojenik Keratokistlerde Konservatif Cerrahi Yaklaşım: Literatürün Gözden Geçirilmesi ve Bir Olgu Sunumu

Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.267-272, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Squamous Odontogenic Tumor: Case Reports

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.3, ss.911-913, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süperior Pediküllü Faringeal Flep Yöntemi ile Velofaringeal Yetmezlik Tedavisi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.114-118, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tükürük Bezi Hastalıkları ve Diş Hekimliği Uygulamalarındaki Önemi

malatya diş hekimleri odası dergisi, cilt.2, ss.17-19, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vikril Tüp İçindeki Hidroksilapatit ile Alveolar Kretlerin Augmentasyonu (Ön Bildiri)

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, ss.61-65, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çene ve Yüz Bölgesinin Ağrılı Hastalıkları

Malatya Diş Hekimleri Odası Dergisi, cilt.3, ss.28-29, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vestibuloplasti Operasyonlarında Meşlenmiş Deri Grefti Kullanımı

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, ss.82-86, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mental Sinir Repozisyonu: Vaka Takdimi

İnsizyon (Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi),, cilt.2, ss.90-93, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Dudak Adenokistik Karsinoması ve Karapandzic Metodu ile Üst Dudak Rekonstrüksiyonu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, ss.79-83, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Guided Bone Regeneration in Jaw Bone Defects by Using Collagen Barrier Membrane: Report of Two Cases

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.171-175, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Salivary IgA levels before and after dental treatment in children with mental disabilities

International Association for Dental Research, Antalya, Türkiye, 15 October 2015, ss.164

Apical papilla stem cells from supernumerary tooth and comparative characterization with wisdom tooth

AÇBID-BAOMS (British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) joint Congress in conjuction with 4th Conference of BAMFS(Balkan Association of Maxillofacial Surgeons), İstanbul, Türkiye, 05 November 2014, ss.27

Effect of low level laser therapy on viability, apoptosis and senescence of clinical grade adipose derived mesenchymal stem cells

AÇBID-BAOMS (British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) joint Congress in conjuction with 4th Conference of BAMFS(Balkan Association of Maxillofacial Surgeons), İstanbul, Türkiye, 05 November 2014, ss.91-92

Oral Squamous Papilloma in Siblings: Case Report

AÇBİD 2014 8. INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 May 2014, ss.68

Retrospective analyses of maximum mouth opening in children

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 May 2013, ss.128

Unilateral Facial Nerve PAralysis Caused By Dental Infection

International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society(AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 May 2013, ss.96

Removal of an implant cover cap accidentaly displaced into the mandibular canal

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 May 2013, ss.76

CHOLESTEROL GRANULOMA OF TWE JAWS: REPORT OF TWO CASES

4. ULUSLARARASI ACBİD( AĞIZ VE ÇENE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ), Türkiye, ss.45

EXPERIMENTAL RESEARCH ABOUT REUSABILITY OF DENTAL IMPLANTS

6. ULUSLARARASI ACBİD ( AĞIZ ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ) KONGRESİ, Türkiye, ss.56

SURGICAL TREATMENT OF LATERALLY DISPLACED POST-TRAUMATIC TEMPOROMANDIBULAR JOINT ANKYLOSIS

6. ULUSLARARASI ACBİD ( AĞIZ ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ) KONGRESİ, Türkiye, ss.77

Diğer Yayınlar