Oral Mukozada Farklı Klinik Görünüm Sergileyen İki Lipom Olgusu: Olgu Sunumu


ALKAN A.

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.31-33, 2007 (Peer-Reviewed Journal)