Atrofik Kretlerin Hidroksiapatit Yerleştirilmiş Vikril Tüp ile Ögmentasyonu: 16 Vaka Takibi


ALKAN A.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, pp.10-14, 2001 (Peer-Reviewed Journal)