Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kişiye Özel Anatomik Diş İmplantlarının İleriye Dönük Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 214S017, Yönetici, Devam Ediyor
"Temporomandibular Eklemde Deneysel Olarak Oluşturulmuş Osteoartritte Kök Hücre Ve Plateletten Zengin Plazmanın (PRP) Fibrokartilaj Ve Kemik Tamiri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114S370, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alveolar Yarıkların Kişiye Özgü Hazırlanan Scaffold (İskelet) Üzerinde Kök Hücre Uygulaması ile Onarımı", TÜBITAK Projesi, 213S184, Yönetici, Devam Ediyor
"Tgf-ß1 ile Transfekte Edilmiş Pulpal Kök Hücre ve PRP Uygulamasının Kondrojenik Diferensiasyon Üzerine Etkile", TÜBITAK Projesi, 213S120, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çene ve Yüz Deformitelerinde Güncel Tedaviler", BAP Diğer, TSS-2013-4234, Yönetici, 2013
"Transvers ve sagittal maksiler yetmezlik tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir üç yönlü distraktör sisteminin geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 113S236, Danışman, Devam Ediyor
"Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltme İşleminde Borik Asit Kullanılmasının Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113S258, Danışman, Devam Ediyor
"Deneysel Olarak Oluşturulan Bifosfonata Bağlı Çene Nekrozunda Kök Hücre Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 113S991, Danışman, Devam Ediyor
"Deneysel olarak oluşturulan peri-implantitis tedavisinde paslanmaz çelik ve titanyum küretlerin kemik iyileşmesi üzerine etkileri", BAP Güdümlü, TSG-12-3655 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alveoler Yarıkların Onarımında Kök Hücre Uygulamaları: Deneysel Çalışma", BAP Arastırma Projesi, TSA-12-3974, Yönetici, 2014
"Plateletten Zengin Plazmanın (PRP) Temporomandibular Eklemde Fibrokartilaj, Kartilaj ve Kemik Tamiri Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 112S055, Araştırmacı, 2013
"Koyunlarda sigir kaynakli kemik-otojen kemik karisimi ve plateletten zengin fibrinle (PRF) yapilan maksiller sinüs tabani yükseltilmesinden sonra olusan yeni kemigin histolojik ve histomorfometrik olarak incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-11-3596, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yeni Bir Osmotik Yumuşak Doku Genişletici Geliştirilmesi: Deneysel Çalışma", TÜBITAK Projesi, 111S120, Danışman, 2013
"Yeni bir osmotik yumuşak doku genişletici geliştirilmesi: Deneysel çalışma", TÜBITAK Projesi, 111S120, Danışman, 2013
"Dental implantların tekrar kullanılabilirliğinin deneysel olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 109S346, Danışman, 2011
"Çenelerin kontraksiyon osteogenezisi ile kısaltılması mümkün müdür?", TÜBITAK Projesi, 107S001, Yönetici, 2008
"Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu ve periostun distraksiyon aralığındaki kemik üzerindeki etkilerinin histomorfometrik ve densitometrik olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 107S040, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü