Kortikokansellöz Blok Greftler ile Rezidüel Alveol Yarıklarının Rekonstrüksiyonu


ALKAN A.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, pp.1-6, 1999 (Peer-Reviewed Journal)