Rezidüel Oronazal Fistüllerin Onarımında Bukkal Sulkus Flebi Kullanımı: Vaka Raporları


ALKAN A.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.179-183, 1999 (Peer-Reviewed Journal)